#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Výberové konanie

Typ: ostatné
Výberové konanie  1 M E S T O  H N Ú Š Ť A vyhlasuje v zmysle ust. § 5 Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie na obsadenie miesta: vedúci/vedúca oddelenia organizačného, všeobecnej vnútornej správy, regionálnej politiky a projektového riadenia u zamestnávateľa: Mesto Hnúšťa, Francisciho č. 74, 981 01  Hnúšťa. Druh pracovného pomeru: Hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú v zmysle zákonníka práce a zákona o výkone práce vo verejnom záujme.


M E S T O  H N Ú Š Ť A vyhlasuje v zmysle ust. § 5 Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme výberové konanie na obsadenie miesta: vedúci/vedúca oddelenia organizačného, všeobecnej vnútornej správy, regionálnej politiky a projektového riadenia u zamestnávateľa: Mesto Hnúšťa, Francisciho č. 74, 981 01  Hnúšťa. Druh pracovného pomeru: Hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú v zmysle zákonníka práce a zákona o výkone práce vo verejnom záujme.

 

Zrušenie výberového konania

Mesto Hnúšťa  ruší vyhlásené výberové konanie na obsadenie miesta  vedúceho /vedúcu oddelenia organizačného, všeobecnej vnútornej správy, regionálnej politiky Mestského úradu v Hnúšti 

Mesto Hnúšťa

ZRUŠUJE

vyhlásené výberové konanie na obsadenie vedúceho/vedúcu oddelenia organizačného, všeobecnej vnútornej správy, regionálnej politiky a projektového riadenia s termínom na podanie prihlášky do 18.1.2018.

Dôvodom zrušenia výberového konania je :

Nedodržanie lehoty doručenia pozvánky v zmysle ustanovenia § 5, ods. 5)  zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.

V Hnúšti dňa 25.1.2018

 

 

 

                                                                                    Mgr. Michal Bagačka

                                                                                               Primátor    


Príloha

Vytvorené: 21. 12. 2017
Posledná aktualizácia: 25. 1. 2018 12:36
Autor: Správca Webu