#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

Typ: ostatné
m Mesto Hnúšťa v súlade s § 9 ods. 2) písm. b) a § 9a ods. 3) zákona č. 138/1991 Zb. vyhlasuje VOS - o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom majetku - nehnuteľnosti, nebytový priestor vo výrobnej hale s.č.942 SVF, o celkovej výmere 4469 m2 a lakovne o výmere 96 m2, nachádzajúcej sa v priemyselnom parku mesta Hnúšťa, postavenej na parcele číslo CKN 1143/3 a CKN 1143/25, v katastrálnom území Hnúšťa, zapísanej na LV č. 1392 vedeného katastrálnym odborom Okresného úradu Rimavská Sobota.

Príloha

Vytvorené: 9. 4. 2018
Posledná aktualizácia: 2. 5. 2018 11:05
Autor: Správca Webu