#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Hlásenia mestského rozhlasu 01.07.2019

Typ: ostatné
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
Voľné pracovné miesta v SOŠ v Hnúšti,
Gymnázium M. Hrebendu - Malá letná maturita,
Nadstavbové štúdium v SOŠ v Hnúšti,
Predaj - červené sliepky nosnice

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresu Rimavská Sobota

od 01.07. 2019,  od 12.00 hod. do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Z a k a z u j e najmä:

 

  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov
  • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

 

 

 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, Hlavná 425, Hnúšťa príjme pedagogického zamestnanca  na pracovnú pozíciu

 

 - učiteľ odborných predmetov - sociálna práca

 - učiteľ matematiky a informatiky

 

s termínom nástupu od 1.septembra 2019.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne alebo poštou najneskôr do 31.07.2019 do 12.00 hod. na adresu školy.

Bližšie informácie na t.č. 047/542 2426.

 

 

 

Milí rodičia, žiaci, Hnúšťania!

Gymnázium Mateja Hrebendu v Hnúšti Vás srdečne pozýva na trojdňové podujatie - Malá letná maturita, ktoré sa uskutoční v dňoch 2. - 4. júla 2019 v čase od 9.00 - 14.00 hodiny v priestoroch gymnázia a širšom okolí.

Prihlásiť sa môžete osobne alebo mailom na stránke školy.

Teší sa na Vás kolektív Gymnázia Mateja Hrebendu v Hnúšti

 

 

 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, Hlavná 425, Hnúšťa otvára v školskom roku 2019/2020  2-ročné nadstavbové štúdium v študijných odboroch

- strojárstvo-výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

- drevárska a nábytkárska výroba

- odevníctvo

 

Termín podania prihlášky: do 31.07.2019.

Podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie trojročného učebného odboru s výučným listom v príslušnom odbore.

Štúdium je bezplatné. Pre každého študenta vytvoria podmienky, ktoré zohľadnia jeho individuálne potreby, napr. z dôvodu zamestnania a ďalších prekážok. Ponúkajú ústretový prístup tak, aby každý študent úspešne absolvoval štúdium a dosiahol úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou.

Bližšie informácie na tel. čísle 047/542 2426, 0905 405 188, 0904 101 596. Tlačivo prihlášky dostanete v škole, resp. prihlášku možno stiahnuť na webovej stránke školy www.soshnusta.edupage.org

 

 

 

Súkromný chovateľ bude zajtra 2.júla 2019 v čase od 11.45 do 12.15 hod. predávať na parkovisku za kultúrnym domom červené sliepky nosnice z domáceho chovu. Cena za 1 ks je 2,80 €, pri odbere 8 ks je cena 2,40 €/ks. Ďalej si môžete zakúpiť červené mládky nosnice a kohúty po 4,70 €.


Vytvorené: 1. 7. 2019
Posledná aktualizácia: 1. 7. 2019 11:42
Autor: Denisa Angerová