#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

SLÁVNI RODÁCI Z RODU VALACHOVCOV


Ing. Miroslav Valach, CSc. osemdesiat ročný

Dvanásteho septembra tohto roku sa dožíva 80-tich rokov Ing. Miroslav Valach, CSc., rodák z Hnúšte a maturant tisovského gymnázia z roku 1945. Po vyštudovaní Vysokého učenia technického (ČVUT) v Prahe obdržal titul Kandidáta vied Československej akadémie vied a umenia v roku 1957. Bol vedeckým pracovníkom vo Výskumnom ústave matematických strojov v Prahe, odkiaľ súčasne pôsobil ako hosťujúci profesor na vysokých školách. Bol žiakom a asistentom Doc. Antonína Svobodu, zakladateľa česko-slovenskej kybernetiky.
Ako asistent na ČVUT pôsobil Miroslav Valach v Prahe a v Podebradoch. Okrem toho prednášal na Vysokej škole ekonomickej v Prahe a Bratislave, na Vojenskej akadémii v Brne a na Univerzite v Košiciach. Po odchode do Spojených štátov amerických pracoval pre rôzne spoločnosti a nakoniec ako profesor na Georgia Institute of Technology v Atlante a na San José State University
v Kalifornii v odbore computer science, systems a artifical intelligence.
Uverejnil okolo 20 vedeckých prác a je uznávaný v histórii počítačov ako jeden zo svetových vedcov v odbore COMPUTER SCIENCE (veda o počítačoch – pozn. autora). U nás je známy viackrát vydanou knihou, preloženou do angličtiny: „Klír-Valach: Kybernetické modelovanie“.
V mene všetkých rodákov mi dovoľte, aby som i prostredníctvom Hnúšťanského hlasu mu pogratuloval ku krásnemu životnému jubileu a za veľkú mláku zaslal pozdrav so želaním pevného zdravia, rodinnej pohody a poďakovanie za reprezentáciu krajiny i rodného mestečka na poli vedeckom.

z listu prof. J. Valacha vybral a upravil
Martin Pliešovský, MsKS