#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Odlíšenie volebných hlasovacích lístkov.

Typ: ostatné
3 V spojených voľbách do územnej samosprávy, ktoré sa uskutočnia v sobotu 29. októbra 2022, by voliči mali zvýšenú pozornosť venovať tomu, aby ich hlas neprepadol z dôvodu nepozornosti. Pozor si treba dať na farebné odlíšenie volieb ako i počty zakrúžkovaných kandidátov.

Pripomíname, že volebná schránka pre krajské voľby bude v modrej farbe. Volič do nej vloží modrú obálku s dvoma hlasovacími lístkami s modrými pruhmi na okrajoch.

Pre komunálne voľby je určená biela schránka. Volič vloží do nej bielu obálku s dvoma bielymi hlasovacími lístkami.

Ak volič vloží hlasovací lístok do farebne nesprávnej obálky, je takýto hlasovací lístok neplatný. Ak volič vloží obálku do nesprávnej schránky na hlasovanie, je takéto hlasovanie taktiež neplatné. 

Pozor na počty krúžkov

Hlasovacie lístky sa upravujú krúžkovaním poradového čísla kandidáta.

V meste Hnúšťa sa volí 11 poslancov. Do VUC BBSK – teda do krajov sa volí 6 kandidátov na poslancov .

Upozorňujeme, že ak volič neoznačí zakrúžkovaním ani jedného kandidáta na poslanca, primátora alebo župana, je tento hlasovací lístok neplatný.

Hlasovací lístok je neplatný aj v prípade, ak volič označil zakrúžkovaním viac kandidátov, než má byť vo volebnom obvode zvolených poslancov, alebo ak zakrúžkoval viac ako jedného kandidáta na starostu, primátora alebo župana. Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode, je uvedený na hlasovacom lístku.

V prípade, že volič označil zakrúžkovaním menej kandidátov, než má byť vo volebnom obvode zvolených poslancov, je hlasovací lístok platný.

 

Hlasovací lístok môže byť len na predpísanom tlačive

Neplatné sú aj hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlačive.

Pozor na počty hlasovacích lístkov

Ak je v obálke niekoľko hlasovacích lístkov pre voľby poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja, sú všetky tieto hlasovacie lístky neplatné. Obdobné pravidlo sa uplatní v prípade niekoľkých hlasovacích lístkov pre voľby predsedu samosprávneho kraja.

Ak je v obálke niekoľko hlasovacích lístkov pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva, sú všetky tieto hlasovacie lístky neplatné. Obdobné pravidlo sa uplatní aj v prípade niekoľkých hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce.

 


Vytvorené: 24. 10. 2022
Posledná aktualizácia: 24. 10. 2022 10:06
Autor: Správca Webu