#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rekonštrukcia Materskej školy, Nábrežie Rimavy : „ Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy“. AKTUALIZOVANÉ

Typ: ostatné
Rekonštrukcia Materskej školy, Nábrežie Rimavy : „ Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy“. AKTUALIZOVANÉ Začiatkom mesiaca august boli zahájené rekonštrukčné práce na obnove Materskej školy na Nábreží Rimavy v Hnúšti. Predmetom rekonštrukčných prác, ktoré realizuje na základe verejného obstarávania spol. PUR-STAV KB, s.r.o., je zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy v celom rozsahu, výmena okien a vonkajších dverí a bleskozvod.

AKTUALIZÁCIA 24.9.2018:

Aj v tomto jesennom období pokračujú stavebné práce  na obnove Materskej školy na Nábreží Rimavy v Hnúšti.  Po kompletnej výmene okien a dverí  prebieha zateplenie  fasády a strechy.V niektorých častiach  už aj s konečnou úpravou a farebným prevedením/ viď.foto /. Nakoľko materská škola je v plnej prevádzke ďakujeme hlavne rodičom za trpezlivosť pri vstupoch do budovy a spoluobčanom v okolí za obmedzenie stavebnou činnosťou.

 

AKTUALIZÁCIA 10.9.2018: 

V mesiaci september pokračujú stavebné práce  na obnove Materskej školy na Nábreží Rimavy v Hnúšti.  V súčasnej dobe je už prevedená kompletná výmena okien a dverí, kde súčasťou je aj vyspravenie vnútorných ostení okien a dverí, ako aj výmena parapetných dosiek. Prebiehajú stavebné práce na zateplení obvodového plášťa, ako aj strešnej konštrukcie. Termín realizácie stavebných prác  je do konca novembra 2018.

Materská škola je v plnej prevádzke, preto prosíme o zhovievavosť rodičov, aby  nevstupovali s deťmi na miesta, ktoré nie sú prístupné, vzhľadom na prebiehajúce práce a možnosť úrazu.  

 

AKTUALIZÁCIA 26.11.2018 

V súčasnej dobe finišujú stavebné práce  na rekonštrukcii Materskej školy Nábrežie Rimavy.  Prebiehajú dokončovacie práce na terasách, povrchová úprava sokľov, úprava terénu okolia.  Práce prebiehajú podľa harmonogramu a v blízkej budúcnosti budú práce ukončené. Prevedie sa aj odvodnenie chodníka pred triedami 5 a 6, kde dlhé roky počas dažďov stála voda. Ďakujeme  rodičom sa zhovievavosť počas prác.     

 

V súčasnej dobe prebiehajú prípravné práce, montáž lešenia na fasáde  Materskej školy a asanačné práce jestvujúcich konštrukcií, ako asanácia bleskozvodov, klampiarskych konštrukcií,a pôvodných drevených okien a vonkajších dverí.  Následne realizačná firma pristúpi k samotnej realizácií v zmysle uzavretej zmluvy o dielo s objednávateľom stavby  mestom Hnúšťa.

 V novom stave projekt rieši zateplenie objektu kontaktným zatepľovacím systémom, vrátane zateplenia strechy. Budú vymenené pôvodné drevené okná a dvere za nové plastové.  Obnovená bude hydroizolácia strešnej krytiny. Po prevedení rekonštrukčných prác podľa PD budova  bude spĺňať tepelno-technické požiadavky na dané stavby a bude zaradená do energetickej triedy B, kde v percentuálnom vyjadrení klesne spotreba energie o 41,87%. 

Celková cena za vykonanie diela v rozsahu zmluvy  vrátane DPH je 245.579,92 €.  Sumu vo výške 195.000,-€  sme dostali z dotácie Úradu vlády , ktorá nám bola poskytnutá na výjazdovom rokovaní vlády vo februári 2018 v Hnúšti.  Zostatok sumy dofinancuje mesto zo svojho rozpočtu.

Termín realizácie stavebných prác je 4 mesiace od prevzatia staveniska, t.j. predpokladaný termín dokončenia diela je do konca novembra 2018.

Ing.Michal Vacula, vedúci od.výstavby,RÚ a ŽP MsU v Hnúšti 


Vytvorené: 14. 8. 2018
Posledná aktualizácia: 26. 11. 2018 14:15
Autor: Správca Webu