#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta Hnúšťa (ďalej len „PR“) určujú pravidlá a zásady procesu navrhovania a spolurozhodovania obyvateľov o použití časti rozpočtu mesta Hnúšťa (ďalej len „rozpočet“). Predmetom pravidiel PR je úprava procesu realizácie PR v meste a postavenie a úlohy jednotlivých účastníkov PR.

VZN o pravidlách participatívneho rozpočtu v podmienkach mesta Hnúšťa 

VÝZVA mesta Hnúšťa na predkladanie návrhov projektov v rámci participatívneho rozpočtu 2024  

Príloha č. 1 - projektový formulár - predloženie.docx

Príloha č. 2 - projektový formulár - záverečná správa.docx

 

Mesto Hnúšťa v súlade s bodom č. 6 POSUDZOVANIE PROJEKTOV Výzvy mesta na predkladanie návrhov v rámci Participatívneho rozpočtu oznamuje predĺženie lehoty na vydanie oznámenia o výsledkoch posudzovania projektov z dôvodu nepredvídateľných okolností na strane mesta a iných okolností ovplyvnených externými faktormi, na základe ktorých nie je možné ukončiť posudzovanie do 15 pracovných dní od ukončenia výzvy. 

Správy

logo

PARTICIPATÍVNY ROZPOČET - VÝSLEDKY HLASOVANIA

Hnúšťa, 22.5.2024 - Milí Hnúšťania, ďakujeme za váš aktívny prístup a záujem o dianie v meste. Hlasovaním ste sa zapojili do spolurozhodovania o participatívnom rozpočte mesta Hnúšťa. celý text

ostatné | 22. 5. 2024 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

HLASUJTE ZA PROJEKTY OBČANOV

Hnúšťa, 2.5.2024 - Hlasuje vo VÝZVE MESTA HNÚŠŤA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV PROJEKTOV V RÁMCI PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU 2024 od 1.5.2024 do 15.5.2024. O váš hlas sa uchádza celkovo 7 verejnoprospešných projektov občanov Hnúšte. celý text

ostatné | 2. 5. 2024 | Autor: Správca Webu
obrázok

A JE TO TU! PARTICIPATÍVNY ROZPOČET 2024 JE SPUSTENÝ.

Hnúšťa, 29.2.2024 - Záleží Vám na rozvoji nášho mesta? Máte nápad ako skrášliť svoje okolie? Chceli by ste zorganizovať podujatie, ktoré by oživilo mesto alebo mestskú časť? Mesto Hnúšťa aj v tomto roku podporí vaše dobré návrhy prostredníctvom participatívneho rozpočtu! celý text

ostatné | 19. 3. 2024 | Autor: Správca Webu
#

V rámci participatívnho rozpočtu bolo zrealizovaných 6 projektov:

V roku 2023 predkladatelia pristúpili k realizovaniu 6 schválených projektov. celý text

ostatné | 21. 12. 2023 | Autor: Správca webu II
foto

VÝZVA NA PRÍPRAVU A PREDKLADANIE PROJEKTOV V RÁMCI PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU

Mesto Hnúšťa v zmysle ustanovení §4 ods. 2, písm. a) Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) č.: 149/2019 o pravidlách participatívneho rozpočtu v podmienkach mesta Hnúšťa zverejňuje VÝZVU na prípravu a predkladanie projektov pre rok 2023. celý text

ostatné | 30. 1. 2023 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

VÝZVA NA PRÍPRAVU A PREDKLADANIE PROJEKTOV V RÁMCI PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU

Mesto Hnúšťa v zmysle ustanovení §4 ods. 2, písm. a) Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) č.: 149/2019 o pravidlách participatívneho rozpočtu v podmienkach mesta Hnúšťa zverejňuje VÝZVU na prípravu a predkladanie projektov pre rok 2022. celý text

ostatné | 28. 1. 2022 | Autor: Správca Webu
ilustračný obrázok

VÝZVA NA PRÍPRAVU A PREDKLADANIE PROJEKTOV V RÁMCI PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU

Mesto Hnúšťa v zmysle ustanovení §4 ods. 2, písm. a) Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) č.: 149/2019 o pravidlách participatívneho rozpočtu v podmienkach mesta Hnúšťa zverejňuje VÝZVU na prípravu a predkladanie projektov pre rok 2021. celý text

ostatné | 9. 2. 2021 | Autor: Správca Webu