#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Hnúšťa Erb.svg MESTO HNÚŠŤA
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Banskobystrický kraj
Okres Rimavská Sobota
Región Malohont
 
Rieky RimavaKlenovská Rimava
 
Nadmorská výška 298 m n. m.
Súradnice 48°34′24″S 19°57′14″V
 
Rozloha 68,05 km² (6 805 ha
 
Obyvateľstvo demografia
 
Prvá pís. zmienka 1334  /  1438
Primátor  Mgr. Martin Pliešovský
 
PSČ 981 01
ŠÚJ 514829
EČV RS
Tel. predvoľba +421-47
 
Adresa mestského
úradu
Mestský úrad
Francisciho č. 74/2
981 01 Hnúšťa
E-mailová adresa info@hnusta.sk
Telefón 047 / 202 88 11
IČO / DIČ 00318744 / 2021230156

 

ŠTATÚT MESTA HNÚŠŤA

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hnúšťa v zmysle IV. Hlavy Ústavy SR v platnom znení a v zmysle ustanovenia §24 ods. 1 písm. c) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rešpektujúc požiadavky Európskej charty miestnej samosprávy, vyhlásenej Radou Európy v Štrasburgu dňa 15.10.1985 schvaľuje Štatút mesta Hnúšťa.

Preambula
My občania mesta Hnúšte, hrdiaceho sa jednoduchou, ale bohatou minulosťou poddanskej baníckej obce ležiacej v malebnej doline Rimavy obklopenej majestátnymi vrchmi Slovenského rudohoria, písomne doloženej už v roku 1334 a v priebehu storočí povýšenej na prirodzené priemyselné centrum severného Malohontu v rámci historického územia Slovenska, rodiska a dejiska významných osobností a činov, mesta s históriou železiarskou a významným budúcim poslaním ako súčasti stredoslovenského regiónu, pamätajúc na dedičstvo našich predkov a s pocitom zodpovednosti voči budúcim generáciám, sa prostredníctvom našich volených zástupcov uznášame na tomto Štatúte mesta Hnúšťa.

Štatút mesta (schválený Mestským zastupiteľstvom v Hnúšti dňa 28.11.2007 uznesením č. 141/2007, účinný dňom 13.12.2007)

Doplnok č. 1 Štatútu mesta Hnúšťa (schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Hnúšti č. 3/23/2019 zo dňa 19.2.2019, účinný dňom schválenia)

Úplné znenie Štatútu mesta Hnúšťa