#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

POZVÁNKA NA STRETNUTIE PRACOVNEJ SKUPINY PRE TVORBU KPSS

Typ: ostatné
logo Hnúšťa, 2.7.2024 - Mesto Hnúšťa srdečne pozýva širokú verejnosť na prvé stretnutie pracovnej skupiny pre aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb. Stretnutie sa uskutoční dňa 9.7.2024 o 15:00 hodine v sobášnej sieni Mestského úradu v Hnúšti.

Vypracovanie a schválenie komunitného plánu sociálnych služieb je jednou z povinnosti obce podľa §80 písm. a) a §83 ods.  8 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)  v znení neskorších predpisov.

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Hnúšťa na roky 2018 – 2023 s výhľadom do roku 2028 (ďalej „KPSS“) je strednodobý strategický dokument vypracovaný na obdobie rokov 2018 až 2023. Zabezpečenie kontinuálnej platnosti strategického dokumentu bolo dôvodom na predĺženie platnosti KPSS na rok 2024. Uznesením Mestského zastupiteľstva v Hnúšti č. 16/239/2023 zo dňa 19.12.2023 bola platnosť strategického dokumentu predĺžená do doby schválenia nového, resp. aktualizovaného KPSS, najdlhšie však do 31.12.2024.

Dokument analyzuje stav poskytovaných sociálnych služieb v meste Hnúšťa a regióne, požiadavky prijímateľov sociálnych služieb a spracováva sociologické a demografické údaje. Určuje ciele a opatrenia rozvoja sociálnych služieb na nasledujúce štyri roky, časový plán realizácie a spôsob vyhodnocovania plnenia KPSS.

Proces spracovania Aktualizovaného Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Hnúšťa na roky 2025 – 2028 s výhľadom do roku 2030 pokračuje prvým stretnutím pracovnej skupiny, ktoré sa uskutoční dňa 9.7.2024 o 15:00 hodine v sobášnej sieni Mestského úradu v Hnúšti.

Stretnutie pracovnej skupiny je verejné.


Vytvorené: 2. 7. 2024
Posledná aktualizácia: 2. 7. 2024 13:50
Autor: Správca Webu