#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zelenšia Hnúšťa

Typ: ostatné
Zelenšia Hnúšťa V roku 2022 a pokračovaním realizácie počas uplynulých dní mesiaca apríl 2023 Mesto Hnúšťa vďaka projektu Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – národný projekt „ Zelené obce Slovenska“ mohlo na svojom území rozšíriť výsadbu verejnej zelene o 102 kusov drevín.

Nová zeleň skrášlila územie mesta, ktoré bolo podľa realizačného plánu rozdelené do niekoľkých zón.

Zóna A: Areál mestského parku

Zóna B: Areál autobusového nástupišťa

Zóna C: Voľné mestské priestranstvo bytových domov

Zóna D: Voľné mestské priestranstvo ulice Hlavná

Zóna E: Voľné mestské priestranstvo parku

Zóna F: Voľné mestské priestranstvo ulice Klokočova

Zóna G: Areál ulice Banícka

Výber zón výsadby bol realizovaný za účelom posilnenia zelenej infraštruktúry v meste, kde vegetácia absentuje alebo je žiadúce jej doplnenie. Medzi pestrou druhovou skladbou nájdete napríklad čerešňu vtáčiu, jarabinu vtáčiu, javor mliečny, lipu malolistú, brezu previsnutú, borovicu lesnú v celkovej hodnote 11.900 €.

Spôsob výsadby, realizácie výkopových prác, popis opracovania výsadbového materiálu počas výsadby, kotvenie drevín (materiál a spôsob kotvenia) bol uskutočňovaný v súlade s realizačným plánom projektu a s platnou legislatívou. Okrem zachovania a obnovy biodiverzity a ekosystémov sa národným projektom v meste posilní je klimatická funkcia, pôdoochranná funkcia, vodoochranná funkcia, krajinotvorná funkcia ekosystémov a environmentálna funkcia urbanizovaného prostredia.


Vytvorené: 26. 4. 2023
Posledná aktualizácia: 27. 4. 2023 14:35
Autor: Správca Webu