#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Uplatnenie zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania

Typ: ostatné
k Vzhľadom na situáciu a z dôvodu ochrany verejného zdravia sa v tzv. spojených voľbách uplatní zákon č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania. Z tohoto dôvodu Mesto Hnúšťa vytvára špeciálnu volebnú komisiu pre niekoľko okolitých obcí.

Na zabezpečenie špeciálneho spôsobu hlasovania oprávnených voličov podľa zákona č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o špeciálnom hlasovaní“) vo voľbách, ktoré sa vykonajú 29. októbra 2022 (ďalej len „spojené voľby“) sa pre každý špeciálny volebný obvod zriaďuje špeciálna volebná komisia.

Do špeciálnej volebnej komisie môže delegovať po jednom členovi politická strana, politické hnutie (ďalej len „politická strana“) alebo koalícia, ktorá podala kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva.

Upozorňujeme, že inštitút náhradníka zákon o špeciálnom hlasovaní neupravuje, tzn. politické subjekty náhradníka nedelegujú.


Oznámenie o delegovaní člena doručí oprávnená politická strana alebo koalícia primátorovi ( prostredníctvom zapisovateľky MVK)  najneskôr 20 dní predo dňom konania spojených volieb, t. j. najneskôr do nedele 9. októbra 2022, a to v listinnej forme alebo elektronicky (emailom).


Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní do špeciálnej volebnej komisie :

info@hnusta.sk.

Oznámenie v listinnej forme je možné doručiť do klientského centra mestského úradu na adresu Francisciho č. 74/2 Hnúšťa.

Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenie doručené po uplynutí lehoty sa neprihliada.


Zu zákona sa určilo sídlo špeciálnej volebnej komisii v meste Hnúšťa

a zoznam obcí patriacich od územia špeciálneho volebného obvodu :

- Babinec, Horné Zahorany, Hrachovo, Klenovec, Kociha, Kraskovo, Kyjatice, Lehota nad Rimavicou, Lukovištia, Nižný kálnik, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Tisovec, Vyšný Skálnik.

 

 

 


Vytvorené: 3. 10. 2022
Posledná aktualizácia: 3. 10. 2022 9:20
Autor: Správca Webu