#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Staň sa členom výboru mestskej časti - výzva

Typ: ostatné
ilustračný obrázokZaujímate sa o dianie vo svojom okolí? Myslíte si, že máte čo povedať a že máte nápady ako skrášliť časť mesta, v ktorej žijete? Staňte sa na 4 roky zástupcom vašej ulice/časti mesta vo Výbore mestskej časti.

Na stretnutiach sa bude pripomienkovať aktivita mesta v konkrétnej mestskej časti, členovia výboru budú užšie komunikovať s primátorom a poslancami, aby boli vypočuté aj najmenšie mestské časti a jednotlivé sídliská. Účasť na stretnutiach je dobrovoľná a členstvo vo výboroch nebude honorované. Cieľom zriadenia výborov je, aby aj najmenšie mestské časti a jednotlivé sídliská mali silnejší hlas pri riadení mesta a členstvo odporúčame hlavne občanom, ktorí sa aktívne zaujímajú o svoje okolie a domovým dôverníkom. 

Čo napríklad môžu pripomienkovať výbory? Dopravu a parkovanie, čistotu sídlisk, výrub a výsadbu zelene, kosenie a zimnú údržbu, detské ihriská, radiť sa s obyvateľmi o dôležitých otázkach týkajúcich sa rozvoja mestskej časti a upozorňovať orgány mesta na nedostatky, ktoré zistia vo svojom okolí a iniciatívne prispievať k ich odstráneniu.

 

Kandidáti z radov občianskej verejnosti sa môžu uchádzať o členstvo v nasledovných výboroch zriadených Uznesením:

-          Výbor miestnej časti č. 1:

Hačava, Hačava - Skálie, Mútnik, Polom, Brádno

-          Výbor miestnej časti č. 2:

Francisciho, 1. mája, Kotlište, Fučíkova, Skalica, Rad, Kotlišská, Jilemnického, Kraskova, Klokočova, Mierová, Banícka, Poľná, Sinecká, Hurbanova, Pokroku, Budovateľov, Mládeže, Vansovej, Š. M. Daxnera, Maša

-          Výbor miestnej časti č. 3:

Nábrežie Rimavy, Hlavná, Cintorínska, Križanova, Železničná, Nám. J. Francisciho, Rumunskej armády, M. R. Štefánika, SNP, Hrebendova, Partizánska,  Športová, Ždiar

-          Výbor miestnej časti č. 4:

Vansovej, J. Kráľa, Bottova, Kpt. Nálepku, Zápotockého, Školská, V. Clementisa, Štúrova, Švermova, Jesenského, Sládkovičova, Bakulíniho, Horná, Dolná

      

Termín určený Uznesením na podávanie a doručenie prihlášok: do 15. februára 2023

Prihlášky kandidátov na členov Výborov sa podávajú na predpísanom tlačive, v písomnej forme, buď poštou na adresu: Mesto Hnúšťa, Mestské zastupiteľstvo, Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa, alebo osobne v Klientskom centre Mestského úradu Hnúšťa. (tel: 047/2028824, lucia.piaterova@hnusta.sk, denisa.angerova@hnusta.sk) Tlačivo prihlášky je kandidátom k dispozícii na sekretariáte primátora mesta, v klientskom centre Mestského úradu Hnúšťa a na web stránke mesta v prílohe. Kontaktné údaje pre prípadné konzultácie: vedúci kancelárie primátora Milan Migaľa, milan.migala@hnusta.sk 

Bližšie informácie o výzve: Výzva - členstvo výbory MČ


Prílohy

Vytvorené: 30. 1. 2023
Posledná aktualizácia: 30. 1. 2023 16:51
Autor: Správca Webu