#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

 

Výbor mestskej časti je iniciatívny a poradný orgán Mestského zastupiteľstva Mesta Hnúšťa. Výbor reprezentuje obyvateľov v mestskej časti a podieľa sa na samospráve mesta. 

Územná pôsobnosť výborov v rámci mestských častí sa určuje tak, aby výbor reprezentoval komunitu obyvateľov žijúcich na území so spoločnými historickými, kultúrnymi, sociálnymi, spoločenskými, ekonomickými a komunálnymi väzbami. Zároveň sa prihliada na potreby samotnej mestskej časti.

Členom výboru sa môže stať každý občan s trvalým pobytom v meste Hnúšťa, ktorý dovŕšil 18. rok fyzického veku a ktorý je bez obmedzení spôsobilý na právne úkony.

Pôsobnosť Výborov mestských častí upravuje Organizačný a rokovací poriadok Výborov mestských častí Mesta Hnúšťa.

V meste Hnúšťa pôsobia nasledovné výbory:

1. VMČ HAČAVA, HAČAVA - SKÁLIE, MÚTNIK, POLOM

2. VMČ BRÁDNO

3. VMČ MAŠA

4. VMČ SKALICA, KOTLIŠTE

5. VMČ KLOKOČOVA

6. VMČ 1. MÁJA

7. VMČ HLINY

8. VMČ NÁBREŽIE RIMAVY, M. R. ŠTEFÁNIKA

9. VMČ KOLÓNIA

10. VMČ LIKIER