#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Hovor so svojím mestom.

Typ: ostatné
V pondelok 14.5.2018 sa v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Hnúšti uskutočnilo verejné stretnutie obyvateľov mesta Hnúšťa k prerokovaniu návrhu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Hnúšťa na roky 2018 - 2023.

Sociálne služby v našom meste majú svoje významné postavenie. Každý občan, ktorý je alebo bude odkázaný na prijímanie sociálnej služby má určite od mesta veľké očakávania. A práve mesto sa snaží tieto očakávania primerane napĺňať. Preto je pre mesto podstatná snaha o dosiahnutie spokojnosti občanov, zabezpečenia dôstojného života aj vzhľadom na ich mnohokrát nepriaznivé životné situácie.

Občania tak mali možnosť nielen diskutovať a navrhovať, ale dostali aj informácie o tom, čo komunitný plán sociálnych služieb prináša mestu Hnúšťa a jeho obyvateľom. Uplatnenie princípu "zdola nahor" je základným predpokladom naplnenia podstaty komunitného plánovania, aby služby, ktoré má záujem mesto poskytnúť svojim občanom skutočne zodpovedali konkrétnymi miestnym špecifikám a potrebám. Predstavený bol päťročný plán mesta a ostatných verejných, neverejných subjektov pre oblasť rozvoja sociálnych služieb ako napríklad pri budovaní zariadenia pre seniorov, v oblasti stravovania pre seniorov, pri podpore zriadenia zariadenia pre trávenie voľného času detí z nízkopríjmových rodiny, zriadenia domova sociálnych služieb pre dospelých občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, či pri podpore budovania domova na polceste, strediska osobnej hygieny, ako aj plány mesta pri vytvorení jednotného komplexu poskytovaných sociálnych služieb v meste formou združeného komunitného domu, ktorý by mal byť financovaný vrámci opatrení akčného plánu pre najmenej rozvinuté okresy. 

Verejného hovoru sa zúčastnili p. primátor mesta Mgr. Michal Bagačka a zástupcovia riadiaceho tímu tvorby KPSS, poslanci MsZ, ako aj ostatní občania, ktorí mali záujem sa o tejto téme dozvedieť viac. Všetkým patrí srdečné poďakovanie za účasť a za čas strávený podporou rozvoja sociálnej oblasti mesta Hnúšťa. 


Vytvorené: 15. 5. 2018
Posledná aktualizácia: 15. 5. 2018 14:01
Autor: Správca Webu