#
#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Jubilejný XX. ročník Hnúšťanského akordu

Typ: ostatné
Finále Hnúšťanského akordu 2017/2018 rozhodlo o víťazoch
Jubilejný XX. ročník vedomostnej súťaže žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka Hnúšťanský akord zavŕšilo celoslovenské kolo, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 18. - 20. marca 2018 v spoločenskej sále MsKS Hnúšťa.

Finále Hnúšťého akordu 2017/2018 rozhodlo o víťazoch

Jubilejný XX. ročník vedomostnej súťaže  žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka Hnúšťanský akord  zavŕšilo celoslovenské kolo, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 18. - 20. marca 2018 v spoločenskej sále MsKS Hnúšťa.

            Účastníci sa začali schádzať v nedeľu poobede. V úvode stretnutia mladých teoretikov a ich vyučujúcich čakalo tradičné zahrievacie kolo v podobe súťaže o Titul . a Cenu prof. Juraja Hatríka. Po nej všetkých súťažiacich a hostí prišli pozdraviť pedagógovia a študenti Akadémie umení Banská Bystrica. Koncert bol opäť spestrením nedeľného popoludnia a žiasi mohli vypočuť diela pre saxofón, trúbku a priečne flauty.

            Nedeľný večer patril tento rok vzácnym hosťom, ktorí sa zaslúžili o zrod a rozvoj súťaže a tiež o každoročné zabezpečenie i nerušený priebeh celoslovenských a medzinárodných kôl. Hostí privítal primátor mesta Mgr. Michal Bagačka a riaditeľ ZUŠ v Hnúšti  Mgr. Miroslav Bračo. Pri príležitosti jubilea 20 rokov od zaradenia súťaže do súťaží MŠVVaŠ SR boli udelené Ďakovné listy  Dr.h.c. Prof. Jánovi Valachovi, Mgr. Michalovi Bagačkovi, Ing. Jozefovi Kolesárovi, Mgr. Marte Jurčovej, PaedDr. Jánovi Palkovičovi, Mgr. Gabriele Füssyovej, DiS.art, PaedDr. Eve Čunderlíkovej, PhD., Doc. PaedDr. Mariánovi Janekovi, PhD., Mgr.art Zuzane Flamovej, ArtD., Mgr. Marte Pažickej, Ružene Droppovej, prof. Jurajovi Hatríkovi, Mgr. Martinovi Pliešovskému, Ing. Pavlovi Košarníkovi, Jaroslavovi Obrtancovi, Edine Füssyovej, Mgr. Diane Vojenčiakovej, Jaroslavovi Piliarikovi, Petrovi Majorošovi, DiS.art, Alene Bálintovej,  Imrichovi Garlátymu a kolektívu hotela Robotnícky dom. 

            V pondelok ráno, 19. marca 2018  súťažiaci, učitelia, pozorovatelia a hostia  zaplnili spoločenskú sálu kultúrneho domu. 122 zúčastnených privítal primátor mesta a poslanec NR SR Mgr. Michal Bagačka, riaditeľ ZUŠ v Hnúšti Mgr. Miroslav Bračo a autorka súťaže Mgr. Gabriela Füssyová. V rámci slávnostného otvorenia zástupca MŠVVaŠ SR odovzdal Ďakovné listy Ministerstva školstva SR pre Jána Valacha, Michala Bagačku,   Gabrielu Füssyovú, Jána Palkoviča, Evu Čunderlíkovú a Juraja Hatríka. Po slávnostnom otvorení zasadli za stoly družstvá kategórie A.

            Súťaž prebiehala v 3 kategóriách podľa veku a ročníka súťažiacich a v každej kategórii museli zvládnuť otázky i úlohy zo 4 oblastí hudobnej náuky. Maximálny počet získateľných bodov bol 465. Úlohy riešené hravou formou  hodnotila odborná komisia v zložení PaedDr. Eva Čunderlíková, PhD., Doc. PaedDr. Marián Janek, PhD., Mgr.art Zuzana Flamová, ArtD., Marta Pažická,  Mgr. Gabriela Füssyová a Ružena Droppová.

            Úlohy v štyroch oblastiach hudobnej náuky boli i tento rok  pre žiakov charakteru vedomostného, percepčého i zábavného. Najmotivujúcejším prvkom pre súťžiacich je naďhravá forma overovania vedomostí.

            V A kategórii od začiatku boli družstvá zo ZUŠ Poprad, Krupina a Sereď tesne bodovo pri sebe, nakoniec poradie zostalo nasledovné:

1. miesto: ZUŠ Poprad – Prešovský kraj, 430 b (Mgr. Gabriela Leštachová Rošková)

2. miesto: ZUŠ Krupina – Banskobystrický kraj, 395 b  (Mgr. Monika Jalšovská)

3. miesto: ZUŠ Sereď – Trnavský kraj, 375 b  (Mgr. Magda Vrábelová)

4. miesto: ZUŠ Tvrdošín – Žilinský kraj, 350 b (Mgr. Katarína Zuberská)

5. miesto: ZUŠ Bratislava, sv.Cecílie – Bratislavský kraj, 325 b (Mgr. J. Majerníčeková)

6. miesto: ZUŠ Spišská Nová Ves – Košický kraj, 300 b (PhDr.Alexandra Schmidtová)

7. miesto: ZUŠ Šahy – Nitriansky kraj, 265 b (Mgr. Gabriel Kanta)

 

            O napätie v sále sa postarali družstvá B kategórie, v ktorej sa uskutočnili rozstrely medzi 3. a 4. a aj medzi 1. a 2. miestom. Silne vyrovnané družstvá sa napokon umiestnili nasledovne:  

1. miesto: ZUŠ Poprad  – Prešovský kraj, 371 b (Mgr. Gabriela Leštachová Rošková)

2. miesto: ZUŠ Tvrdošín – Žilinský kraj, 370 b   (Mgr. Katarína Zuberská))

3.  miesto: ZUŠ Tlmače – Nitriansky kraj, 361 b  (Mgr. Renáta Godová)

4. miesto: ZUŠ Michalovce - Košický kraj, 360 b (Anetta Vargová)

5. miesto: ZUŠ Galanta – Trnavský kraj, 315 b (Mgr. Anna Takáčová)

6. miesto: ZUŠ Krupina – Banskobystrický kraj, 300 b (Mgr. Monika Jalšovská)

            Maximálny počet bodov 465 sa nepodarilo získať ani jednému družstvu, zato 360 bodov stačilo žiakom C kategórie zo ZUŠ Hnúšťa a Sabinov, aby sa postarali o napätie v sále, pretože až 2 rozstrely rozhodli o tom, že najvyššie ocenenie tejto súťaže – Cena Dr.h.c. Prof. Jána Valacha ostáva v Hnúšti.

1. miesto: ZUŠ Hnúšťa – Banskobystrický kraj, 361 b  (Mgr. G. Füssyová)

2. miesto: ZUŠ Sabinov – Prešovský kraj, 360 b  (Mgr. S. Džačovská)

3.  miesto: ZUŠ Spišská Nová Ves – Košický kraj, 350 b (Mgr. S. Dvorský)

4. miesto: ZUŠ Levice – Nitriansky kraj, 335 b (Mgr. Eva Pankuličová)

5. miesto: ZUŠ Bratislava, Vrbenského – Bratislavský kraj, 330 b (PhDr. Oľga Duchová)

6. miesto: ZUŠ Trstená – Žilinský kraj, 270 b (Mgr. Zuzana Kolejáková)

7. miesto: ZUŠ Sládkovičovo – Trnavský kraj, 200 b (Mgr. Jana Foríšková)

                 Do súťaže sa ZUŠ z Českej republiky síce zapojili, ale v čase celoslovenského a tiež termínu medzinárodného kola sa partnerské školy pripravovali na návštevu v Šanghaji a hudobnú olympiádu v Talline. Naše nominované družstvá z Krupiny a Levíc (víťazi XIX. ročníka HA)  tento rok nomináciu nevyužili a hudobnej olympiády sa nezúčastnia z rôznych dôvodov. Najbližšia nominácia sa uskutoční v roku2019.

           

 

           Mgr. G. Füssyová, DiS.art


Vytvorené: 6. 4. 2018
Posledná aktualizácia: 25. 4. 2018 10:28
Autor: Správca Webu