#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

 

 
 

DOTÁCIE Z ROZPOČTU MESTA HNÚŠŤA NA ROK 2023

Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti dňa 28. 2. 2023 schválilo na základe odporučenia hodnotiacej komisie dotácie pre športové kluby a neziskové organizácie pre rok 2023 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších doplnkov a VZN mesta Hnúšťa č. 160/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta na všeobecne prospešné účely.

Dotácie sú poskytované na základe uzatvorenej písomnej zmluvy a podliehajú povinnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta.

 

Dotácie pre športové kluby pre rok    2019:         2020:          2022:          2023:           2024:

Taekwondo klub Hnúšťa                       4 000 €       5000 €         5000 €        5800 €        8 500€

Kick-box Leon Hnúšťa                          2 000 €       2000 €         2000 €        2400 €         2 500€

Volejbalový klub Iskra Hnúšťa              6 500 €       5500 €         7500 €        7500 €         9 000€

Futbalový klub Iskra Hnúšťa               15 000 €     15500 €       16500 €      17300 €       21 400€

Stolnotenisový klub Iskra Hnúšťa         1 200 €       1000 €           700 €          500 €            700€

Fitnes klub Iskra Hnúšťa                       2 000 €       3500 €         3300 €        1500 €         2 500€

Bedmintonový klub GMH                      1 500 €       1500 €               0

ABC Team Hnúšťa                                   500 €              0 €              0        

Športový klub GLADIATORS                1 700 €          800 €              0

Klub slovenských turistov                     1 400 €          800 €         1000 €       1000 €          1 300€

Kynologický klub                                   1 200 €       1200 €         1000 €        1000 €          1 100€