#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zahájenie revitalizácie vnútrobloku 1. mája 908 -909

Typ: ostatné
1. mája 908-909 Vážení občania,
určite ste si všimli, že odo dňa 03.03.2023 sme vo vnútrobloku bytových domov č. 907 až 909 vyznačovali priebehy inžinierskych sietí. Áno pripravovali sme zahajovacie práce pre projekt „Revitalizácia vnútrobloku – 908 - 909“.

Týmto Vám oznamujeme, že tento týždeň dňa 22.03.2023 budú zahájené stavebné práce na uvedenej stavbe.

Po dlhých peripetiách s kontrolami prípravných procesov riadiacim orgánom sa konečne dočkáme očakávanej revitalizácie tejto lokality s akcentom na skvalitnenie životného prostredia, s dôrazom na zeleň, športoviská, detské ihriská, inžinierske siete, potrebné komunikácie a iné plochy. Projekt počíta s úpravou existujúceho športového ihriska, s vybudovaním nového workoutového ihriska, pribudnú nové detské ihriská pre predškolské a školské deti, zrevitalizuje sa výbeh pre psy, rozšíri sa verejné osvetlenie, pribudne drobný mobiliár, nový korčuliarsky okruh, zrekonštruujú sa všetky povrchy existujúcich chodníkov, pribudnú nové chodníky, ďalej pribudne pitná fontánka, altánok a studňa a všetko to zavŕšia bohaté sadové úpravy.

Z uvedeného dôvodu bude na sídlisku obmedzená pešia a automobilová premávka počas rekonštrukcie  chodníkov a ostatných plôch. Žiadame Vás na miestach dotknutých stavebnými prácami o zhovievavosť. Mestský úrad v Hnúšti v súčinnosti s dodávateľom stavby sa bude snažiť miesta vykonania stavebných prác oznámiť v dostatočnom časovom predstihu. Doba realizácie stavby je 180 dní.

 

Pozn.: Mesto Hnúšťa získalo na tento projekt nenávratný finančný príspevok vo výške 724 732,17 € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Stavebná časť oprávnených výdavkov projektu je vo výške 706 119,20 € a celkovo stavebná časť je po vysúťažení vo výške 769 406,22 €. Spolufinancovanie 5% z celkového nenávratného finančného príspevku a finančne navýšená časť projektu bude financovaná z rozpočtu mesta. To predstavuje čiastku 98 592,98 €.

Za pochopenie a trpezlivosť vám, vážení spoluobčania, ďakujem.

 

 Mgr. Martin Pliešovský, primátor mesta


Vytvorené: 20. 3. 2023
Posledná aktualizácia: 20. 3. 2023 15:28
Autor: Správca webu II