#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

1. etapa úspešného projektu: „Knižnica – brána do sveta kníh“ zrealizovaná

Typ: ostatné
knižnicaHlavným zámerom projektu je obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva prostredníctvom akvizičnej činnosti knižnice so zreteľom na územný dosah jej pôsobnosti a to nákupom knižničného fondu. Tento projekt bol podporený sumou 2 500,- €. Pozývame všetkých čitateľov na návštevu k nám - do Knižnice Prof. Štefana Pasiara.

Knižnica prof. Štefana Pasiara v Hnúšti vo svojom pláne činnosti vychádza zo strategických úloh slovenského knihovníctva v zmysle stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020, §12 Zákona č. 126 / 2015 Z. z. a Metodického pokynu MK SR č. MK – 1669 / 2010 – 10/7472 z r. 2010 k určeniu štandardov pre verejné knižnice, na základe ktorých knižnica získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond čitateľskej verejnosti.
V dôsledku neustále rastúcich cien kníh knižnica okrem rozpočtu z Mestského kultúrneho strediska v Hnúšti hľadá aj iné zdroje financovania.

Rovnako ako v roku 2016 a 2017, aj v tomto roku sa Knižnica prof. Štefana Pasiara uchádzala o podporu na akvizíciu knižničného fondu prostredníctvom dotácie poskytovanej Fondom na podporu umenia.

Žiadosť o finančnú podporu z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu umenia v rámci výzvy č. 9/2018: Program 5.1.3 – Akvizícia knižníc pod názvom „Knižnica – brána do sveta kníh“ bola odbornou komisiou a rozhodnutím riaditeľa Fondu na podporu umenia finančne podporená sumou 2 500.00 €.

Realizáciu projektu sme rozložili na tri etapy. Prvú etapu sme realizovali v mesiaci september 2018 a nakúpili pre vás – našich čitateľov 145 kníh v hodnote 1568,36 €. V rámci prieskumu trhu a následnou zľavou pre knižnice výška nákladov pre nás činí 1 254,65 €.  V prílohe  prikladáme zoznam nakúpených kníh.  Ďalšie dve etapy nákupu kníh budeme realizovať v mesiacoch november 2018 – január 2019.

Naša knižnica používa automatizovaný knižničný informačný systém CLAVIUS, kde si môžu naši čitatelia objednať odloženie knihy a  požičané rezervovať na  http://clavius.hnusta.net/katalog/. Všetky potrebné informácie o Knižnici prof. Štefana Pasiara v Hnúšti nájdete na http://mesto.hnusta.sk/mesto/organizacie/kultura/kniznica-prof-pasiara/.  V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

V dobe internetu a nových technológii chceme viesť všetky vekové kategórie k čítaniu a zaujať ich stále novými knihami. Veríme, že prostriedky, ktoré boli poskytnuté pre splnenie našich projektových zámerov sa stanú východiskovým predpokladom pre zvýšenie počtu čitateľov.

FPU

„ Knižnica – brána do sveta kníh“ – úspešný projekt z verejných zdrojov podporil  Fond na podporu umenia.

Tešíme sa na vás.
Do čítania ...

Knižnica prof. Štefana Pasiara v Hnúšti

Eva Garlátyová

Zoznam nových kníh

 


Prílohy

Vytvorené: 28. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 1. 10. 2018 09:24
Autor: Správca Webu