#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Úspešný projekt „KNIŽNICA – BRÁNA DO SVETA KNÍH“ zrealizovaný

Typ: ostatné
Knižnica vypracovala žiadosť o finančnú podporu z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu umenia v rámci výzvy č. 9/2018: Program 5.1.3 – Akvizícia knižníc pod názvom „Knižnica – brána do sveta kníh“. Žiadosť bola odbornou komisiou a rozhodnutím riaditeľa Fondu na podporu umenia finančne podporená sumou 2 500.00 €.

logoKnižnica prof. Štefana Pasiara v Hnúšti vo svojom pláne činnosti vychádza zo strategických úloh slovenského knihovníctva v zmysle stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020, §12 Zákona č. 126 / 2015 Z. z. a Metodického pokynu MK SR č. MK – 1669 / 2010 – 10/7472 z r. 2010 k určeniu štandardov pre verejné knižnice, na základe ktorých knižnica získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond čitateľskej verejnosti.
V dôsledku neustále rastúcich cien kníh hľadáme okrem rozpočtu z Mestského kultúrneho strediska v Hnúšti aj iné zdroje financovania.

Knižnica vypracovala žiadosť o finančnú podporu z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu umenia v rámci výzvy č. 9/2018: Program 5.1.3 – Akvizícia knižníc pod názvom „Knižnica – brána do sveta kníh“. Žiadosť bola odbornou komisiou a rozhodnutím riaditeľa Fondu na podporu umenia finančne podporená sumou 2 500.00 €.

1

Realizáciu predmetného projektu sme rozložili na tri etapy.

Prvú etapu sme realizovali v mesiaci september 2018 a nakúpili pre vás – našich čitateľov 145 kníh v hodnote 1568,36 €. V rámci prieskumu trhu a následnou zľavou pre knižnice výška nákladov pre nás činí 1 254,65 €.

Druhá etapa sa realizovala v mesiaci december 2018 a nakúpili sme ďalších 112 kníh rovnako so zľavou 20%. Výška nákladov tak pre knižnicu činí 1061,08 €.

Poslednú etapu sme realizovali v mesiaci január 2019. Nakúpili sme 39 kníh. Výška nákladov činí po 20 % zľave 367,84 €.

Získaním dotácie /2500,00 €/ a spolufinancovaním projektu  /183,57 €/  sme rozšírili knižničný fond našej knižnice o 296 exemplárov s tematickým zameraním: beletria pre dospelých, náučná literatúra pre dospelých, beletria pre deti a mládež a náučná literatúra pre deti a mládež, čím sa zvýšila pridaná hodnota našej knižnice v poskytovaní výpožičných služieb.

Zoznam kníh nakúpených v rámci projektu nájdete v prílohe, alebo v nasledovnom katalógu:

Hlavným zámerom projektu bola obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva prostredníctvom akvizičnej činnosti knižnice so zreteľom na územný dosah jej pôsobnosti a to nákupom knižničného fondu. Výstupom projektu sú nakúpené knižničné jednotky a tým rozšírený knižničný fond našej knižnice v zmysle strategických dokumentov. Pri realizácii projektu sme sa zamerali na profil a potreby používateľov knižnice, ktorého súčasťou bola identifikácia akvizičných zdrojov, stanovenie spôsobov akvizície, druhov, tematiky a používateľského určenia dokumentov.

Veríme, že prostriedky, ktoré boli poskytnuté pre splnenie našich projektových zámerov sa stanú východiskovým predpokladom pre zvýšenie počtu čitateľov a počtu výpožičiek.

Naša knižnica používa automatizovaný knižničný informačný systém CLAVIUS, kde si môžu naši čitatelia objednať odloženie knihy a  požičané rezervovať  na: https://kniznica.hnusta.sk/l.dll?htm~baze.htm.

Všetky potrebné informácie o Knižnici prof. Štefana Pasiara v Hnúšti nájdete na mesto/kultura/kniznica-prof-pasiara/https://www.facebook.com/kniznica.hnusta.3

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

 

 „ Knižnica – brána do sveta kníh“ – úspešný projekt z verejných zdrojov podporil  Fond na podporu umenia.

 

Tešíme sa na vás.
Do čítania ...

 

Eva Garlátyová

Knižnica prof. Štefana Pasiara v Hnúšti


Príloha

Vytvorené: 25. 1. 2019
Posledná aktualizácia: 25. 1. 2019 08:29
Autor: Správca Webu