#
#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Vyhodnotenie 20. ročníka literárnej súťaže Hrebendova kapsa

Typ: ostatné
Vyhodnotenie 20. ročníka literárnej súťaže Hrebendova kapsa Regionálna súťaž literárnych prác žiakov základných a stredných škôl HREBENDOVA KAPSA má 20 rokov. Za toto obdobie pomyselnú kapsu Mateja Hrebendu naplnilo 1181 literárnych nádejí s 1647 prácami.


S niektorými súťažiacimi sa stretávame už po niekoľkýkrát, niektorí sú nováčikovia. No každý spisovateľ musí predsa raz začať a začínať pod krídlami Mateja Hrebendu, ktorý krok za krokom vyšliapaval knihám cestičku k srdciam slovenského ľudu je česť. Podporiť myšlienku hrdosti na vlastnú reč a šírenie pekného slova je pocta pre každého súťažiaceho, kde bez ohľadu na vyhodnotenie sú víťazmi všetci.
Do XX. ročníka sa zapojilo 65 literárnych talentov so 76 prácami z 13 škôl.
Práce hodnotila  spisovateľka Lena Riečanská.

 

Príhovor pani Leny Riečanskej do zborníka mladých začínajúcich autorov HREBENDOVA KAPSA:

Milí priatelia literatúry, milovníci prózy a poézie,

priaznivci písaného aj hovoreného slova,

 

dostala sa mi česť, ale zároveň veľká zodpovednosť hodnotiť súťaž začínajúcich autorov Hrebendova kapsa. Chvíľočku som váhala, či do toho ísť. Nie z nezáujmu, práve naopak z pocitu dôležitosti a náročnosti úlohy. Zvíťazila zvedavosť, možnosť podporiť mladých autorov a pomôcť im posunúť sa o krôčik ďalej.

Príbeh Mateja Hrebendu nositeľa mena tejto súťaže ma fascinoval od prvého počutia. Jeho túžba po vzdelaní, po poznaní, láska k literatúre a k písanému slovu môže byť príkladom pre všetkých. Len čo počujem „Hrebenda“ predstavím si tento kraj a slabozrakého, neskôr nevidiaceho muža ťahajúceho káričku naplnenú knihami. Je mi cťou, že som mohla zavítať na miesta jeho rodiska a vyjadriť tak úctu k jeho odkazu všetkým nasledujúcim generáciám.

Jubilejný XX. ročník súťaže Hrebendova kapsa – už len počuť to magické číslo vyvoláva obdiv, úctu a radosť. Radosť z toho, že literatúra sa stále teší obľube, že záujem o čítanie a tvorbu neustupuje, práve naopak podľa počtu prihlásených prác do tejto súťaže vidno, že narastá. Človek využíva možnosť osobné pocity - radosť, šťastie, smútok aj žiaľ - vyjadriť písomným prejavom. Vkladáme dušu, hľadáme správne slová, vypúšťame emócie, hľadáme východiská, život posúvame ďalej, robíme ho krajším a o trošičku lepším. Práve preto sa teším z množstva prác prihlásených do súťaže. Čítala som ich všetky. Niekoľkokrát.

Celkovo sa zapojilo 13 škôl a zaslalo 76 literárnych prác, z toho je 44 poézia, 32 próza. V oboch oblastiach boli práce vekovo rozdelené do troch kategórií. Bolo zaujímavé pozorovať rast literárneho prejavu. Podmienky písania a možnosti stať sa dobrým autorom sú talent, chuť, sčítanosť, literárny tréning, aj odvaha. Ponúkam svoj názor a postrehy k jednotlivým kategóriám.

 

Poézia

Je forma prejavu vychádzajúceho z vnútra, vyjadruje pocity a usiluje sa dostať do podvedomia čitateľa. Tým nie je myslené, že sa musíme vždy vznášať v oblakoch, aj hĺbka má svoju silu. Autori v básňach prihlásených do súťaže väčšinou rýmujú. Práca s rýmom nie je jednoduchá. Treba ho používať citlivo  a podľa určitých pravidiel. Forma dnes modernejšieho, voľného verša poskytuje autorovi väčšiu voľnosť prejavu. Osobne mám rad obidva štýly.

1. kategória – veľmi milo ma prekvapila tematika básní vyjadrujúcich svoj vzťah k rodnému kraju, k Slovensku - „Slovensko je domov môj, srdce k nemu lásku cíti...“, ďalej k prírode – „Napadol nám biely sneh, všade počuť detský smiech...“ alebo „Slniečko sa zobudilo, na nohy sa postavilo...“, básne o škole... „Ráno som šiel do školy, mal som všetky úlohy...“, aj úsmevné básne o zvieratkách. Radosť mi spravilo množstvo zaslaných prác.

2. kategória – čo ma potešilo, autori sa zaoberajú krásnou témou lásky v rôznych podobách- „Medzi láskou a nenávisťou je tenká čiara...“, alebo „Len jedenkrát sme na svete, len jedenkrát sme mladí, ale viac, než jedenkrát môžeme mať radi...“ Básne s postojom k prírode – „Priala by som si byť taký strom...“ k životu, k domovine, k dianiu okolo seba – „V druhom vozni deti sedia, ani slovko nepovedia. Také oni hobby majú, MP-trojky počúvajú...“

3. kategória – Bola do súťaže zaslaná len jedna báseň. Nemyslím si, že nemáme začínajúcich autorov, skôr sa domnievam, že prejav vypovedaných pocitov písaným slovom je taký silný, že autori váhajú vyjsť s nimi na verejnosť. Istotne sú viaceré zásuvky, či denníky naplnené dobrými dielami. Verím, že na budúci rok autori vyjdú z ulity a predstavia nám svoje diela. Zaslaná báseň je minimalistická rozsahom, avšak silná vypovedaným obsahom. Z jednotlivých slov, aj z jednoslovných vyjadrení sála emócia, ktorá čitateľa núti k zamysleniu. Je to odvážny, moderný prejav poézie, ktorú niekto oceňuje, iný zatracuje.

 

Próza

1. kategória – veľmi milé práce. Potešila ma dobrá úroveň prác. Sú originálne, dobre spracované, niektoré z bežného života, o domove, šťastí, iné podnecujú fantáziu, dokonca sa dajú personifikovať. Oslovila ma aj minimalistická práca s dobrou výpovednou pointou. Menej je niekedy viac. Ťažké je málo napísať a veľa povedať. Oceňujem aj vtip a nápaditosť prác.

2. kategória – autori poukazujú na reality života. Niekedy ťažké a smutné, inokedy ústiace do poučenia sa z vlastných chýb, je tu aj nastolená myšlienka na budúcnosť, hrozba zneužitia vedy, potreba chrániť prírodu, školská tematika, či cestovanie časom. Páči sa mi spracovanie tém a zdokonaľovanie sa autorov.

3. kategória – Tu som bola pri čítaní trošku smutná. Nie z úrovne literárnych prác, tá je veľmi dobrá, ale z rozpracovaných tém. Boli pre mňa ťaživé a smutné. Chcela som čítať o radosti, šťastí a láske, ale viem, že dospievajúca mládež to nemá jednoduché. Zmieta sa v myšlienkach, problémoch, smútkoch, ktoré sa okolo nej dejú. Vtedy je dobré stretnúť človeka, ktorému sa dá vyspovedať, zdôveriť a dá sa mu veriť. Aj papier a pero dokážu odľahčiť dušu. Čítala som dojímavé príbehy dospievania, sklamania, aj vyliečenia zo zradnej lásky. Cítila som aj protest proti spoločnosti, volanie o pomoc, upozornenie aké je dôležité poskytnúť druhú šancu, odchody, aj návraty. Práce čitateľa nenechajú chladným. Prajem mládeži viac vnímať radosti, ktoré ich obklopujú.

 

Záver: Potešil ma každý jeden literárny príspevok poslaný do súťaže. Niektoré vyvolali úprimný úsmev, iné slzu. Vysoko vyzdvihujem literárne čarovanie so slovami, snahu, odvahu, empatiu a vlastné vyjadrenie pocitov literárnymi dielami. Všetci vyhrať nemôžu, ale všetci ste prispeli k úspešnosti jubilejného XX. ročníka súťaže Hrebendova kapsa. Nenechajte sa nikým a ničím odradiť, vzdelávajte sa, veľa čítajte a píšte ďalej. Všetci J.

 Prajem Vám veľa úspechov a teším sa na ďalšie stretnutie s Vašimi prácami. Všetkým pedagógom, garantom súťažných literárnych prác patrí veľká vďaka za vedenie žiakov k láske k literatúre. Vysoko si cením ich prácu.

Úprimne

Lena Riečanská

 

 Súčasťou každoročného vyhodnotenia regionálnej súťaže, ktorej vyhlasovateľom je Mesto Hnúšťa, MsKS - Knižnica prof. Štefana Pasiara a Základná umelecká škola v Hnúšti, je aj výtvarné a hudobné spracovanie víťazných prác predchádzajúcich ročníkov súťaže.
Z výtvarných ilustrácií žiakov VO ZUŠ pod vedením Mgr. Miroslava Brača a Mgr. Anny Černákovej, PhD. ocenenie získala Zoja Vargicová, ktorá stvárnila literárnu prácu víťazky predchádzajúceho ročníka Hrebendovej kapsy Kristíny Wožniakovej /Gymnázium M. Kukučína Revúca/, ktorá za svoj príspevok v 3. kategórii PRÓZY  „Opera prízraku“ získala CENU HREBENDOVEJ KAPSY 2018.

Hudobné stvárnenie básne z predchádzajúceho ročníka Hrebendovej kapsy nám spríjemnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže v podaní pedagóga Petra Majoroša, DiS.art.
Odznela pieseň  s názvom Lesné hara - vari /báseň Niny Antalovej zo ZŠ J. F. Rimavského Hnúšťa/ v podaní Lucky Jakabšicovej.

 

VYHODNOTENIE XX. ROČNÍKA LITERÁRNEJ SÚŤAŽE "HREBENDOVA KAPSA"

POÉZIA I. kategória

1. miesto:  Natália Ľuptáková – Moje krásne Slovensko-  ZŠ Š. M. Daxnera, Rimavská Sobota

2. miesto:  Tamara Ulická – Jar – ZŠ Klokočova, Hnúšťa

3. miesto:  Peter Benkóczky – V škole – ZŠ Hviezdoslavova , Revúca

3. miesto:  Urban Černák – Zoologická záhrada – ZŠ J.F. Rimavského, Hnúšťa

POÉZIA II. kategória

1. miesto:  Veronika Wollnerová -  Pocit - ZŠ J. F. Rimavského, Hnúšťa

2. miesto:  Klaudia Danišová – Medzi láskou a nenávisťou je tenká čiara!- ZŠ Dr .V. Clementisa, Tisovec

2. miesto:  Alexandra Ulická – Život v láske - ZŠ Dr. V. Clementisa, Tisovec

3. miesto:  Nina Antalová – Posledná stanica – ZŠ J.F. Rimavského, Hnúšťa

Čestné uznanie:  Dominika Antalová – Búrky ľudstva, ZŠ P. Dobšinského, Rimavská Sobota

                            Laura Skruteková -  Štyri tváre zeme – ZŠ J .F. Rimavského, Hnúšťa

POÉZIA III. kategória

1. miesto:  Zuzana Ďuricová – Možno som, ale... – Gymnázium I. Kraska, Rimavská Sobota

PRÓZA I. kategória

1. miesto:  Ema Bálintová – Škola pre Ufónov – ZŠ s MŠ Sama Vozára, Hrachovo

2. miesto:  Sofia Kormošová – Strašiak v meste – ZŠ J. F. Rimavského, Hnúšťa

2. miesto:  Olívia Sojková – Mačacia móda – ZŠ J. F. Rimavského, Hnúšťa

3. miesto:  Filip Gregory Hák – Ako si Pozembrada našiel priateľov – ZŠ Hviezdoslavova,  Revúca

3. miesto:  Jana Nemešová – O nožničkách v peračníku – ZŠ J.F. Rimavského, Hnúšťa

PRÓZA II. kategória

1. miesto:  Tereza Kederová – Dve muchy jednou ranou alebo prečo neposlúchnuť Annu-ZŠ s MŠ, Hrachovo

2. miesto:  Rebeka Dovalová – Sektor -  ZŠ J. F. Rimavského, Hnúšťa

2. miesto:  Viktória Funtiarová – Houska – ZŠ J. F. Rimavského, Hnúšťa

3. miesto:  Janka Auxtová - Cesta na Pukue  - ZŠ, Jesenské

3. miesto:  Petra Jankóšiková – Kamarátky na život a na žabací skok –ZŠ J. A. Komenského, Revúca

Čestné uznanie: Eva Zánová – ZŠ s MŠ V. Mináča, Klenovec

PRÓZA III. kategória

1. miesto:  Ladislava Rízová – Dôvod žiť a zároveň zomrieť, Gymnázium I. Kraska, Rimavská Sobota

2. miesto:  Zuzana Ďuricová – Viac-menej Bez mena – Gymnázium I. Kraska, Rimavská Sobota

2. miesto:  Frederika Lodová – Taký bežný večer, Gymnázium I. Kraska, Rimavská Sobota

3. miesto:  Natália Čonková  - Komplementarita – Gymnázium I. Kraska, Rimavská Sobota

3. miesto:  Lucia Pockľanová – Odišiel som, hoci som mal zostať, Gymnázium I. Kraska, Rimavská Sobota

 

CENA HREBENDOVEJ KAPSY

Zoe Haňová – Chcem zomrieť pri hviezdach – ZŠ Pavla Dobšinského, Rimavská Sobota

 

ČESTNÉ UZNANIA PRE PEDAGÓGOV:

1/  Mgr. Jana Černáková – SOŠ, Hnúšťa                                                                                                                           

2/  Mgr. Beáta Kováčová  – Gymnázium I. Kraska, Rimavská Sobota

3 / Mgr. Martina Slimáková – ZŠ J. F. Rimavského, Hnúšťa

 

Tešíme sa na vás v súťaži Hrebendova kapsa 2020.

Knihovníčky Knižnice prof. Štefana Pasiara v Hnúšti Eva Garlátyová a Mgr. Drahomíra Kysucká

 

*kompletnú fotogalériu si môžete pozrieť tu

 


Vytvorené: 6. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 6. 6. 2019 10:03
Autor: Správca Webu