#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Príprava projektov v našej škole

Typ: ostatné
logo Naša základná škola, tak ako celá spoločnosť a svet, sa prispôsobuje náročným podmienkam fungovania počas epidémie korona vírusom. Popri výchovno-vzdelávacej práci je ochrana zdravia žiakov a zamestnancov prvoradá. Stojí však nemálo finančných prostriedkov, ktoré by za iných okolností mohli byť použité na nákup učebných pomôcok či zveľaďovanie interiérov a exteriérov školy. Keďže tieto prostriedky v rozpočte chýbajú, vedenie školy sa snaží získať ďalšie financie z rôznych projektov.

HoHoci je iba november, od začiatku školského roka sme sa zapojili do viacerých vyhlásených výziev.

Už tradične sa zapájame  do projektu „Vy rozhodujete, my pomáhame“, ktorý organizuje Nadácia Tesco. V rámci aktuálnej výzvy sme vypracovali žiadosť na poskytnutie finančných prostriedkov na doplnenie hrových prvkov na školskom dvore pred budovou I. stupňa.

Ďalší projekt pod názvom „Keď matematika spája“ vyhlásila Nadácia ZSE - Výnimočné školy. Projekt sa zameriava na vyučovanie predmetu matematika inou formou ako je klasická výučba (Hejného metóda). Získané finančné prostriedky by sme chceli použiť na nákup učebných pomôcok, vďaka ktorým sa žiaci naučia kriticky myslieť a problémy riešiť tvorivo.

Nadácia Pontis - Enter pre školy vyhlásila výzvu pod názvom „Informatika budúcnosti“.  Projekt je zameraný na inovatívne vyučovanie informatiky na II. stupni ZŠ  náučnou a zábavnou formou využitím micro:bitov.

Zapojili sme sa tiež do výzvy Nadácie Slovenskej sporiteľne – mamnato. Hlavným cieľom tohto projektu je terénna aj funkčná úprava školskej záhrady a školského dvora, vytvorenie príjemnej zóny na učenie a oddych žiakov. Najmä počas tohto obdobia by exteriéry školy boli vhodnejšie na vyučovanie, preto je potrebné ich na tieto účely upraviť.

V rámci ďalšieho projektu Nadácie Orange – e-školy pre budúcnosť, by sme chceli zaobstarať tablety pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré nemajú vytvorené podmienky na dištančné vzdelávanie. Ide predovšetkým o deti druhého stupňa základnej školy, pretože v súčasnej situácií sa dištančné vzdelávanie realizuje na druhom stupni, ale v prípade potreby by bolo možné tablety využívať aj na vzdelávanie v škole.

Niektoré projekty sú zamerané aj na iné oblasti školského života alebo majú rozsiahlejší charakter. Patrí sem výzva na vybavenie školskej jedálne, ktorú vypísalo MŠVVaŠ SR. Zo získaných prostriedkov by sme chceli zakúpiť konvektomat - zariadenie, ktoré znižuje čas a náklady na prípravu jedál. Aj vďaka nemu by sme skvalitnili školské stravovanie nielen pre žiakov a zamestnancov našej školy, ale aj žiakov a pedagógov ďalších škôl v meste.

V spolupráci so zriaďovateľom Mestom Hnúšťa sme sa spolupodieľali na príprave projektu zameraného na miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúziu Rómov, ktorý je zameraný jednak na rekonštrukciu Mestskej športovej haly a vytvorenie Multifunkčného centra pre mládež Hnúšťa, ako aj na množstvo aktivít pre deti a mládež s cieľom efektívneho využívania ich voľného času, ktoré by žiaci a učitelia našej školy mohli zrealizovať.

Na kvalite vypracovania žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov sme si dali nesmierne záležať. Máme vytvorené predpoklady všetky úspešne zvládnuť. Veríme, že pri ich schvaľovaní sa šťastie na nás usmeje tak, ako už  viackrát v minulosti. Ďakujeme všetkým, ktorí nám držia palce.


Vytvorené: 18. 11. 2020
Posledná aktualizácia: 18. 11. 2020 15:06
Autor: Správca Webu