#
#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Projektové dianie v ZŠ na Nábreží Rimavy

Typ: ostatné
Projektové dianie v ZŠ na Nábreží Rimavy 1 Základná škola Janka Francisciho Rimavského na Nábreží Rimavy v Hnúšti sa snaží tak, ako aj iné organizácie, využívať všetky možnosti na získavanie financií prostredníctvom projektov. Zapája sa do výzviev vyhlasovaných rôznymi nadáciami.

Základná škola Janka Francisciho Rimavského na Nábreží Rimavy v Hnúšti sa snaží tak, ako aj iné organizácie, využívať všetky možnosti na získavanie financií prostredníctvom projektov. Zapája sa do výzviev vyhlasovaných rôznymi nadáciami.

Počas prvých dní roka 2020 sa nám podarilo vypracovať dva projekty.  Oslovila nás výzva Nadácie Ekopolis pod názvom Zelené oázy, do ktorej sme sa zapojili už v minulosti. Náš projekt sme zamerali na revitalizáciu školského parku. Cieľom navrhnutých aktivít je vytvoriť oddychovú a okrasnú zónu, v ktorej sa budú dobre cítiť žiaci, pedagógovia, rodičia a ďalší návštevníci našej školy. Zároveň akcentujeme aj environmentálnu stránku projektu - výsadbou vhodnej zelene poskytneme potravu a úkryt pre mnohé druhy hmyzu a vtákov. Aktivity projektu budú zamerané na terénne úpravy plochy parku, výsadbu drevín, krov a okrasných rastlín, vytvorenie a osadenie hmyzieho hotela, hniezdidiel a kŕmidiel pre vtáky. V záverečnej fáze pôjde o vybudovanie chodníka a osadenie mobiliáru - lavičiek, smetných košov a informačnej tabule. Vytvorený park by sme mohli využívať aj na vyučovaní prírodovedy a biológie.

Druhú výzvu s názvom SadOVO 2020 zverejnilo Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Nadácia TESCO a Fakulta ekológie a environmentalistiky. Prostredníctvom nej ponúkajú základným a stredným školám možnosť zapojiť sa do projektu školských ovocných sadov. Staré a krajové odrody ovocných drevín sú dedičstvom našich predkov, ktoré sa z našich sadov vytráca. Šancu zmeniť to môže súčasná mladá generácia, ktorej ukážeme význam jeho ochrany. Radi by sme sa stali jednou zo škôl, ktorá prevezme patronát nad záchranou starých a krajových odrôd ovocných drevín. Cieľom projektu SadOVO je nadchnúť žiakov a pedagógov pre potrebu ich ochrany a veríme, že aj do našej školskej záhrady pribudnú ovocné stromy, ktoré poskytnú nové možnosti pri výučbe rôznych predmetov.

 

PaedDr. Barbora Földiová

ZŠ J.F.R. Hnúšťa


Vytvorené: 23. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 23. 1. 2020 11:15
Autor: Správca webu II