#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozhodnutie o prerušení vyučovania v materských školách

Typ: ostatné
Na základe Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. Číslo: 2021/9418:1-A1810 zo dňa 5.1.2021 zriaďovateľ škôl a školských zariadení – Mesto Hnúšťa -
rozhodol dňa 7.1.2021 o prerušení vyučovania v MŠ a ŠKD za nasledovných podmienok:

1. prerušuje vyučovanie v materských školách v zriaďovacej pôsobnosti mesta Hnúšťa s účinnosťou od 11.1.2021, okrem vyučovania v MŠ pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti,

2. prerušuje vyučovanie v školských kluboch detí v zriaďovacej pôsobnosti mesta Hnúšťa s účinnosťou od 11.1.2021.

Toto rozhodnutie reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu decembra 2020 a od začiatku roka 2021.
 

Od 11. do 18. januára 2021 bude vyplácaná pandemická OČR.

 

Rozhodnutie Ministerstva školstva VVaŠ SR

 

Situácia by mohla podľa plánu ministerstva od 18. januára 2021 vyzerať nasledovne:

Otvorené budú materské školy, obnoví sa aj vyučovací proces pre prvý stupeň základných škôl a špeciálne školy.  Rezort školstva odporúča pretestovať rodičov aj zamestnancov. Rodičia naďalej môžu v tomto čase ospravedlniť dieťa na 5 vyučovacích dní po sebe. V prípade potreby tak môže žiak ostať doma až do konca lockdownu. Druhý stupeň základných škôl a stredné školy pokračujú vo vzdelávaní dištančne. Otvoriť sa môžu aj končiace ročníky stredných škôl, a to za predpokladu pretestovania žiakov a zamestnancov školy v závislosti na príslušnej vyhláške ÚVZ SR.

plán škôl

Po ukončení lockdownu od 25. januára budú otvorené materské školy v štandardnom režime ako aj prvý stupeň základných škôl. Rezort školstva odporúča pre materské školy a prvý stupeň základnej školy pretestovanie zamestnancov a rodičov.

Druhý stupeň základnej školy by mal prejsť na prezenčnú formu vzdelávania, pričom ÚVZ SR vyhláškou určí pretestovanie žiakov druhého stupňa základnej školy a zamestnancov školy.

Otvorené budú aj stredné školy, taktiež za podmienok pretestovania študentov a zamestnancov školy podľa vyhlášky ÚVZ SR. Aj z tohto dôvodu sa presunulo plošné pretestovania z pôvodného termínu 8. – 10. januára na 22. – 24. januára 2021.

Zároveň je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ.


Príloha

Vytvorené: 7. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 7. 1. 2021 13:57
Autor: Správca Webu