#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozhodnutie RUVZ o zatvorení školy

Typ: ostatné
ilustračný obrázokMesto Hnúšťa, ako zriaďovateľ základnej školy oznamuje, že s poukazom na Rozhodnutie RUVZ Rimavská Sobota č. A/2021/00686 zo dňa 15.3.2021 je v termíne od 16.3.2021 do 31.3.2021 (vrátane) prevádzka Základnej školy J.F.Rimavského v Hnúšti zakázaná.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c), § 6 ods. 3 písm. e) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 355/2007 Z. z.“) vo veci nariadenia opatrení pri ohrození verejného zdravia a opatrení na predchádzanie ochoreniam podľa § 48 ods. 4 písm. e) a § 12 ods. 2 písm. n) zákona č. 355/2007 Z. z. v spojení s § 46, § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) rozhodol takto :

  • účastníkovi konania Mesto Hnúšťa, Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa, IČO: 00318744 v Základnej škole Janka Francisciho Rimavského Hnúšťa, Nábrežie Rimavy 457/19, 981 01 Hnúšťa, IČO: 35 991 755 nariaďuje podľa § 12 ods. 2 písm. n) a § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. zákaz prevádzky v termíne od 16.3.2021 do 31.3.2021 (vrátane).

 

Zákonný zástupca žiaka I. stupňa má počas tohto obdobia nárok na pandemickú OČR. 

 

Rozhodnutie RUVZ zo dňa 15.3.2021


Príloha

Vytvorené: 17. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 17. 3. 2021 10:10
Autor: Správca Webu