#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

OPATRENIA NA ZABRÁNENIE ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU - II.

Typ: ostatné
na základe usmernenia Ústredného krízového štábu a uznesenia vlády SR o mimoriadnej situácii dnes 12.03.2020 opäť zasadol krízový štáb a prijal preventívne opatrenia, ktoré sa dotknú všetkých činností nášho života. Opatrenia sú nepríjemné, ale sú prijaté predovšetkým na vašu ochranu.

Preventívne opatrenia Krízového štábu II. zo dňa 12.03.2020

 1. Odporúča rodičom žiakov plniacich povinnú školskú dochádzku dňa 13.3.2020 – v piatok nechať žiakov doma. Neúčasť na vyučovaní bude ospravedlnená. Vyučovanie v základných školách v meste bude dňa 13.3.2020 skrátené do 12.30 hod.

 2. Ruší prevádzku školských klubov /školská družina/ v piatok 13.3.2020

 3. Zatvára školy a školské zariadenia, vrátane materských škôl, CVČ a ZUŠ od pondelka 16.3.2020 na dobu 14 dní

 4. Ukladá riaditeľom škôl a školských zariadení prostredníctvom používaných informačných kanálov bezodkladne informovať zákonných zástupcov žiakov o prijatých a uložených opatreniach

 5. Ukladá zabezpečiť výkon opatrenia, týkajúceho sa úplného uzavretia mestskej športovej haly

 6. Ruší akcie ZPOZ do odvolania

 7. Režim smútočných obradov obmedzuje nasledovne: účasť na smútočných obradoch bude obmedzená len na osoby blízke v zmysle Občianskeho zákonníka

 8. Zatvára mestskú knižnicu pre verejnosť na dobu 14 dní

 9. Od pondelka 16.3.2020 zakazuje vstup verejnosti a klientov do objektu a na pracoviská Mestského úradu Hnúšťa, okrem prípadov, kde sú úkony a konania viazané lehotami upravenými vo všeobecných právnych predpisoch, prípadne pri neodkladných úkonoch.

 10. Od 16.3.2020 pracoviská Mestského úradu Hnúšťa ostatné úkony a činnosti vykonávajú výhradne v nepriamom  režime – len písomný, telefonický alebo elektronický styk

 11. Prijímateľom sociálnej služby /opatrovateľskej/ odporúča podrobiť sa dobrovoľnej domácej karanténe. V prípade neakceptovania odporúčania si poskytovateľ vyhradzuje právo obmedziť, príp. zastaviť poskytovanie opatrovateľskej služby

 12. Žiada prijímateľov opatrovateľskej služby, aby zamedzili kontaktu a prítomnosti iných osôb v čase poskytovania opatrovateľskej služby

 13. Žiadame všetkých zamestnávateľov, pôsobiacich na území mesta, aby bezodkladne informovali svojich zamestnancov, dodávateľov a obchodných partnerov o opatreniach prijatých Krízovým štábom Mesta Hnúšťa a aby poučili svojich vedúcich pracovníkov, ako postupovať pri podozrení, že ich zamestnanci prišli do styku s inými osobami, ktoré sa vrátili zo zahraničia.

 

 

 

Žiaci a študenti počas mimoriadnej situácie majú zotrvávať v domácom prostredí a obmedziť stretávanie sa s priateľmi vonku. Upozorňujeme študentov, že mestská polícia počas mimoriadneho stavu bude kontrolovať, či dodržiavajú uznesenia prijaté krízovým štábom.

Upozorňujeme, že od dnešného dňa sú uzavreté všetky športoviská v priestoroch mestských organizácií (školy, športová hala). Od pondelka bude mestský úrad fungovať v obmedzenom režime – pracovníci budú na pracovisku, kontaktovať ich môžete telefonicky a osobne budú vybavovať iba nevyhnutnú agendu.

Prosím, správajme sa zodpovedne, rešpektujme prijaté opatrenia. Život na chvíľu spomalí, choďte do prírody, oddýchnite si. Veríme, že nám s tým pomôžete a o pár dní sa situácia začne zlepšovať.

PhDr. Roman Lebeda
primátor mesta
predseda Krízového štábu mesta Hnúšťa

 

 


Príloha

Vytvorené: 12. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 12. 3. 2020 18:20
Autor: Správca Webu