#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Opatrenia prijaté KŠ dňa 14.4.2020

Typ: ostatné
1Primátor mesta PhDr. Roman Lebeda zvolal zasadnutie Krízového štábu mesta Hnúšťa s programom, ktorý sa týkal Informácie o testovaní osôb dňa 9. apríla 2020, Situácie v poplatkoch za pobyt v materských školách, za školské jedálne, CVČ a ZUŠ, a podania informácií o distribúcii ochranných prostriedkov pre obyvateľov mesta nad 60 rokov. KŠ prijal nasledovné opatrenia:

Krízový štáb prijal nasledovné opatrenia:

  • Krízový štáb odporúča presunúť prostriedky z úhrad za pobyt v materských školách, za školské kluby a školské jedálne (bez predškolákov) na ďalší školský rok a úhrady za apríl vrátiť len tým, ktorí v septembri nebudú pokračovať.

  • Krízový štáb odporúča mestskému zastupiteľstvu rozhodnúť o odpustení poplatkov za CVČ v období nevykonávania činnosti .

  • Stanovisko k poplatkom za školné v ZUŠ vydá zriaďovateľ po ukončení tejto mimoriadnej situácie.

  • V dňoch 15.-16.4.2020 vyhlásiť ešte v mestskom rozhlase oznam o distribúcii rúšok pre občanov nad 60 rokov, do konca 16. týždňa vykonať distribúciu a od 17. týždňa začať s distribúciou rúšok pre marginalizované rómske komunity.

  • Krízový štáb odporúča zabezpečiť 6 ks ochranných skiel pre jednotlivé oddelenia mestského úradu

  • Krízový štáb odporúča zverejniť opatrenia zo zasadnutí krízového štábu v mestských častiach, kde nie je mestský rozhlas.

  • Krízový štáb odporúča pozvať na nasledujúce zasadnutie obvodných a detských lekárov a poslankyňu MUDr. Zollerovú a v rámci pomoci im poskytnúť po 20 ks ochranných rúšok

  • Krízový štáb odporúča pri vyplácaní sociálnych dávok na pošte zabezpečovať súčinnosť v zmysle uznesenia Vlády SR č. 196 z 2. apríla 2020

  • Krízový štáb žiada náčelníka MsP o preverenie nároku na kompenzáciu za sťažené pracovné prostredie vzhľadom na vykonávanie práce s ochranným rúškom


Vytvorené: 17. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 17. 4. 2020 17:46
Autor: Správca Webu