#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO PODPORILO PROJEKTOVÝ ZÁMER NA ZHODNOCOVANIE ODPADOV

Typ: ostatné
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO PODPORILO PROJEKTOVÝ ZÁMER NA ZHODNOCOVANIE ODPADOV Hnúšťa, 27.2.2024 – Mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní podporilo investičný zámer - projekt CEBZ firmy Brantner Gemer s.r.o. v navrhovanom území Priemyselnej zóny Hnúšťa.

Štátni plynári s odpadovou firmou Brantner chcú na biometán využiť až vyše tretiny odpadov, ktorý dnes končí na skládkach.

Zástupcovia spoločností SPP a Brantner podpísali zmluvu, ktorou založili spoločný podnik s názvom CEBZ s.r.o., ktorý bude mať za úlohu spoločne budovať a prevádzkovať centrá energetického a biologického zhodnotenia odpadov (CEBZ). Týmto krokom sa očakáva, že na Slovensko príde nová technológia, ktorá už niekoľko rokov úspešne a s dobrými výsledkami funguje vo viacerých krajinách ako Nemecko, Švajčiarsko, Švédsko, Španielsko, Taliansko, ale napríklad aj Poľsko.

Z pohľadu odpadov možno očakávať, že tieto technológie majú potenciál zvýšiť mieru recyklácie a zhodnotenia odpadov o 70% a tiež znížiť množstvo skládkovaného komunálneho odpadu o 70 %.

O tom, že tieto firmy chcú postaviť prvé veľkovýrobne biometánu a biokompostu z komunálneho odpadu, začali hovoriť už v roku 2020. Teraz prvé takéto zariadenie za 30 miliónov eur v Nových Zámkoch dokončujú a na ďalšie dve v Martine a v Poprade majú už od úradov kľúčové povolenia o vplyvoch na životné prostredie EIA. Tento rok by mohli získať aj stavebné povolenia.

Štvrtým miestom v hľadáčiku spoločnosti je mesto Hnúšťa.

Výstavba CEBZ povedie k výraznému zníženiu objemu skládkovaného komunálneho odpadu z dôvodu mechanického vytriedenia všetkých recyklovateľných a zhodnotiteľných zložiek. Skládkovať sa bude iba inertný odpad, čím sa zredukuje tvorba zápachu a skleníkových plynov s negatívnym dopadom na ŽP. Zároveň ponúka benefit v podobe efektívnejšieho zberu, kapacitu na hlbšie dotriedenie separovaného zberu a vyššiu mieru materiálového zhodnotenia. Zároveň sa očakáva vytvorenie 50 nových pracovných miest.  

Podporením projektového zámeru dáva mesto spoločnosti zelenú pre začatie získavania potrebných povolení a rozhodnutí. Toto rozhodnutie nie je pre mesto záväzné a  jeho potvrdeniu budú predchádzať ďalšie kolá rokovaní, zisťovacích konaní, povoľovacích procesov a v neposlednom rade bude vytvorený dostatočný priestor pre vyjadrenia občanov prostredníctvom verejných hovorov.


Vytvorené: 27. 2. 2024
Posledná aktualizácia: 27. 2. 2024 17:12
Autor: Správca Webu