#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Nová podpora triedeného zberu v meste Hnúšťa

Typ: ostatné
drvičMesto Hnúšťa vďaka úspešnému projektu získalo ďalšiu dotáciu z Environmentálneho fondu vo výške 150.000€.

V záujme mesta čo najviac navýšiť separáciu BRKO z komunálneho odpadu a zároveň znížiť množstvo odpadu uskladneného na skládku, mesto postupne realizuje svoj dlhodobý zámer predchádzania vzniku BRKO a jeho zhodnocovania.

Účelom projektu bolo prostredníctvom zakúpenia techniky na drvenie a fermentáciu biologicky rozložiteľného odpadu zabezpečiť predchádzanie jeho vzniku, ako aj jeho samotné zhodnocovanie.

Zo získaných finančných prostriedkov mesto zakúpilo nevyhnutnú techniku - drvič drevnej hmoty a kuchynského odpadu a fermentor (hygienizačný kontajner).

  • Drvič (drevnej hmoty a kuchynského odpadu PERSEO 9 MX DEMETRA) – Zariadenie slúži na drevenie drevnej hmoty, kuchynského odpadu a následné premiešanie uvedenej hmoty, ako prípravu pre následný proces fermentácie (drviaci a miešací voz  na biologické odpady).
  • Fermentor (hygienizačný CSC kontajner typ 30) – je originálne zariadenie, v ktorom je možné spracovať biologicky rozložiteľné odpady, kuchynské a reštauračné odpady, odpady z trhovísk, jatočné odpady v kompostárni mesta. Výhodou je jeho mobilita a kontrola celého procesu prostredníctvom prenosu dát v PC. Tento spôsob fermentácie BRKO sa vyznačuje nízkymi prevádzkovými nákladmi.

Kompost, ktorý sa z uvedeného odpadu vytvorí, bude slúžiť pre občanov mesta pri úprave zelených okrasných plôch verejnej zelene.
Zavedením programu zberu a spracovania BRKO mesto sleduje hlavne zníženie odpadu ukladaného na skládku, čo časom prinesie mestu a občanom  finančnú úsporu za poplatky zo skládkovania. 

Na ich kúpu  získalo mesto financie formou dotácie z Environmentálneho fondu vo výške 150 tis. €. 

logo


Vytvorené: 21. 12. 2021
Posledná aktualizácia: 21. 12. 2021 14:14
Autor: Správca Webu