#
#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Obnova Petrivaldského vilky

Typ: ostatné
Obnova Petrivaldského vilky Mesto Hnúšťa v roku 2018 získalo finančný príspevok z Akčného plánu pre okres Rimavská Sobota na projektovú dokumentáciu obnovy Petrivaldského vily – národnej kultúrnej pamiatky. Po rozbehnutí príprav a vyjadrení Pamiatkového úradu sa začali realizovať predpísané výskumy.

Paralelne s predpísanými výskumami prebieha štúdia, ktorá je podkladom pre samotnú tvorbu projektovej dokumentácie t.j. smer, ktorým sa majú projekčné práce uberať, aby sa dosiahol stanovený cieľ obnovy Petrivaldského vily na turisticko-informačné centrum a pamätnú izbu dejateľov regiónu.
Preto dňa 1.10.2018 bolo zvolané verejné prerokovanie zámeru a konzultácie pamiatkovej obnovy. V rámci tejto časti boli projektantom predložené tri variantné riešenia obnovy. Po uskutočnenom verejnom prerokovaní v projekte nasleduje stanovenie metodiky pamiatkovej obnovy, odsúhlasenie pamiatkovej obnovy, dodatočný reštaurátorský výskum a vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.
V rámci predložených variantov riešenia, prítomní zástupcovia mesta, poslanci, po zvážení možných investičných nákladov, technického riešenia a účelu využitia budúcej investície, vybrali jeden budúci možný návrh obnovy Petrivaldského vily.

Autorom riešenia obnovy je Ing. arch. Ivan Siláči, PhD.

 


Vytvorené: 4. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 29. 4. 2019 10:34
Autor: Správca Webu