#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Petrivaldského vila sa po rekonštrukcii dočkala svojho otvorenia

Typ: ostatné
Petrivaldského vila sa po rekonštrukcii dočkala svojho otvorenia Nenápadná secesná vila sa po dlho očakávanej rekonštrukcii dočkala v piatok 24.marca 2023 svojho slávnostného otvorenia a do jej tajov mohla nahliadnuť aj verejnosť. Rekonštrukcia tejto národnej kultúrnej pamiatky začala v roku 2021 a ukončená bola na jeseň 2023.

Počas prác súbežne prebiehal architektonický a pamiatkový výskum, ktorý odkryl tajomstvá vily a po zásahu reštaurátorov tak môžeme objaviť dávno zabudnutú interiérovú výzdobu. Jej krása očarí nejedného návštevníka.

Vila upúta svojimi rozihranými tvarmi a vežičkou. Neveľkú vilku nazvali podľa jej pôvodného majiteľa, miestneho lekárnika Pankráca Petrivaldského, ktorého prezývali „Dundy“. Objekt zrejme vznikol začiatkom dvadsiateho storočia, v období doznievajúcej secesie. Má pôdorys nepravidelného tvaru s rohovým rondelom, ktorý má na poschodí balkón a zo strechy vystupuje ako „vežička“. Priečelie vily je obložené kvalitnou pálenou tehlou so signatúrou piešťanského výrobcu „UT“ (Uzsicskay Téglagyár). Historický výraz vily dotvárajú umelecko výtvarné ozdobné prvky fasád - ružicová ozdoba štítu, rímsy, stĺpy balkóna, lemovania nároží, šambrány okien, rezbárska výzdoba okenných rámov a maľovaná výzdoba v interiéri a na strope balkónu. K vile bol zozadu pristavaný hospodársky trakt. Kedysi v ňom bola výrobňa sódovky s plniarňou fliaš, v tej dobe mimoriadne populárneho nápoja. Po smrti lekárnika Petrivaldského (r. 1976), ktorý nemal dedičov,  prešiel objekt do majetku štátu a neskôr mesta. Národnou kultúrnou pamiatkou je vila od roku 1998.

Toto sú jej najdôležitejšie míľniky na ceste k obnove:

  • rok 1997 - vypracovanie architektonickej štúdie Rekonštrukcia Petrivaldského vily
  • rok 1998 - vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku
  • roky 2000 - 2013 - opakované predloženie niekoľkých žiadostí o dotácie na jej obnovu
  • rok 2010 - vypracovanie štúdie Obnova národnej kultúrnej pamiatky
  • roky 2018 - 2019 - vypracovanie projektovej dokumentácie Obnova kultúrnej pamiatky - Petrivaldského vila (podporené z Akčného plánu najmenej rozvinutého okresu Rimavská Sobota v sume 13.500€)
  • roky 2020 - 2021 - vypracovanie architektonickej štúdie interiérového dizajnu a exteriéru a Náučného chodníka mestom Hnúšťa (podporené Banskobystrickým samosprávnym krajom prostredníctvom OOCR Gemer Región Gemer v sume 7.850€)
  • roky 2021 - 2022 - obnova kultúrnej pamiatky v celkovej výške investície 407.136€ (podporené z Akčného plánu najmenej rozvinutého okresu Rimavská Sobota v sume 100.000€, z Programu rozvoja vidieka prostredníctvom MAS MALOHONT v sume 94.999€ a z Ministerstva kultúry SR v sume 10.000€)
  • rok 2023 - slávnostné otvorenie a nové míľniky do budúcnosti (úprava exteriéru do podoby oddychovej komunitnej záhrady, zariadenie interiéru pre zriadenie regionálneho turistického centra a moderného interaktívneho múza J.F.Rimavského a Mateja              Hrebendu, získavanie ďalších dotačných zdrojov pre realizáciu týchto zámerov)

 

V tomto výnimočnom projekte sa spojila samospráva mesta Hnúšťa s viacerými odborníkmi a nadšencami presvedčenými o pozitívnom význame záchrany vily. Finančnú podporu na rekonštrukciu budovy poskytlo Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja SR (vtedajší Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu) prostredníctvom podpory najmenej rozvinutých okresov cez Akčný plán rozvoja okresu Rimavská Sobota vo výške 100 000 €, Miestna akčná skupina MALOHONT vo výške 94 999,84 € a Ministerstvo kultúry SR vo výške 10 000 €. Architektonickú štúdiu interiérového dizajnu a exteriéru finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj prostredníctvom príspevku Rozvojovej agentúry BBSK v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Gemer.

Počas jej slávnostného otvorenia si návštevníci mohli prezrieť aj výstavu súťažných komiksov „Stretnutie po rokoch Daxnera a Francisciho“, venovanú 200. výročiu narodenia týchto významných rodákov z regiónu Gemer-Malohont, či vlastnoručne si vyraziť pamätnú mincu.

V budúcnosti sa tu plánuje vytvoriť informačné centrum, interaktívna výstavná miestnosť, múzeum knihy a dejateľov Janka Francisci-Rimavského a Mateja Hrebendu.

Pri vile bude vybudovaná oddychová záhrada ako východiskový bod mestského náučného chodníka.

V súčasnej dobe sa Petrivaldského vila uchádza o prestížne ocenenie „FÉNIX“, v kategórii najkrajšie obnovená národná kultúrna pamiatka.

Link na hlasovanie: https://www.kpr-fenix.sk/.../petrivaldskeho-vila-v-hnusti  Ďakujeme!

 

..


Vytvorené: 27. 3. 2023
Posledná aktualizácia: 24. 7. 2023 14:47
Autor: Správca Webu