#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Regionálny príspevok pre priemyselnú zónu

Typ: ostatné
PZMesto Hnúšťa získalo prvú časť regionálneho príspevku z Úradu vlády Slovenskej republiky vo výške 128 292,92 € zo žiadaných 200 000 €, ktoré budú použité v súlade so žiadosťou na úhradu výdavkov spojených s rekonštrukciou základnej infraštruktúry v priemyselnom parku Hnúšťa.

Jedná sa o rekonštrukciu a výstavbu splaškovej kanalizácie v priemyselnej zóne. Nová splašková kanalizácia bude odvádzať splaškové vody z hál v dotknutej oblasti do hlavného kanalizačného zberača ústiaceho v mestskej ČOV. Preložka sa realizuje hlavne z dôvodu odpojenia sa od zastaranej a kapacitne nevyhovujúcej ČOV v areáli priemyselnej zóny. Ďalšou časťou, ktorá sa zrealizuje z poskytnutého regionálneho príspevku je rekonštrukcia prístupovej komunikácie do priemyselnej zóny. Dôvodom rekonštrukcie je úprava komunikácie a úprava prejazdov cez železničné priecestia vlečky v areáli priemyselnej zóny. Projekt rieši celkové zlepšenie dopravného napojenia na cestu I. triedy I/72.
Druhá časť regionálneho príspevku v sume 71 707,08 € by mala byť použitá na rekonštrukciu rozvodnej siete VN v priemyselnom parku s cieľom zabezpečiť zvýšenie bezpečnosti a kvality dodávok elektrickej energie. Dnes sú haly v priemyselnej zóne napojené cez sprostredkovateľa, čím nie je zaručená kvalita dodávok a cena za dodávku elektrickej energie.
Regionálny príspevok je rozpočtovaný na roky 2017 a 2018.
 


Vytvorené: 30. 4. 2018
Posledná aktualizácia: 2. 5. 2018 10:36
Autor: Správca Webu