#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Sociálne služby v meste opäť kvalitnejšie

Typ: ostatné
ilustračný obrázokMesto Hnúšťa bolo úspešné v získaní finančného príspevku na zvýšenie kvality terénnych sociálnych služieb.

Cieľom projektu je rozvoj terénnych sociálnych služieb mesta Hnúšťa zvyšovaním ich kvality najmä prostredníctvom lepšieho materiálno-technického vybavenia, t.j. nákupu osobného automobilu pre poskytovanie terénnych služieb ako opatrovateľská služba a terénna sociálna práca v meste.

Sociálne služby v meste Hnúšťa majú svoje významné postavenie. Každý občan, ktorý je alebo bude odkázaný na prijímanie sociálnej služby má očakávania. A práve mesto Hnúšťa sa snaží tieto jeho očakávania primerane napĺňať. Snaží sa dosiahnuť spokojnosť občanov, aby mali zabezpečený dôstojný život aj vzhľadom na ich mnohokrát nepriaznivé životné situácie.

Poskytovanie kvalitných sociálnych služieb v meste má predpoklad na zmysluplné žitie a trávenie voľného času našich obyvateľov, zvyšovanie kvality ich života, čo najviac im približovať život v ich prirodzených podmienkach.

Zakúpením osobného automobilu bude možné poskytovať opatrovateľskú službu aj pre občanov z mestských častí, resp. vzdialenejších častí mesta, resp. primerane, operatívne a efektívne zabezpečiť zastupiteľnosť opatrovateliek v prípade čerpania ich dovoleniek, či iných prekážok v práci a poskytnúť klientovi dohodnuté úkony v stanovenom čase a kvalite bez dopravných obmedzení, či nutnosti využívať verejnú osobnú dopravu, alebo súkromné vozidlá.

Terénni sociálni pracovníci dostupným využitím osobného automobilu skvalitnia a rozšíria ponuku svojich služieb častejšou prácou v teréne, a tak aj v odľahlejších častiach mesta budú môcť operatívnejšie riešiť problémy klientov.

Vzhľadom k tomu, že jedným z prioritných záujmov mesta je aj ochrana životného prostredia a znižovanie emisií, predmetom aktivity projektu bude kúpa hybridného automobilu. Používanie hybridných vozidiel deklaruje znížené prevádzkové náklady a ušetrené finančné zdroje môže mesto následne využiť pre svoj ďalší rozvoj a rozvoj regiónu v iných oblastiach.

Finančný príspevok bol mestu schválený Miestnou akčnou skupinou MAS MALOHONT prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške  29.925 €, čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov projektu. Spolufinancovanie vo výške 5% zabezpečí mesto z vlastných zdrojov.

logologo


Vytvorené: 14. 4. 2022
Posledná aktualizácia: 14. 4. 2022 11:23
Autor: Správca Webu