#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tretia fáza prípravy PHRSR pokračuje pracovnými stretnutiami

Typ: ostatné
Tretia fáza prípravy PHRSR pokračuje pracovnými stretnutiami Proces spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Hnúšťa na roky 2024-2028 s výhľadom do roku 2030 (ďalej len „PHRSR“) sa momentálne nachádza vo svojej tretej – Inventarizačnej, analytickej a prognostickej fáze.

Fáza začala spustením dotazníkového prieskumu realizovanom od 5.4.2023 do 30.4.2023. Túto možnosť zapojenia sa do prípravy PHRSR využilo 128 občanov.

Koordinátori prípravných prác a tvorby stratégie – Ing. Anna Václaviková, Mgr. Oskár Tóth, PhD., odborní referenti pre rozvoj regiónu počas mesiacov 03/2023-06/2023 vyhodnotili a spracovali relevantné informácie o meste čo sa týka prírodných pomerov, obyvateľstva, bývania, zamestnanosti, technickej a informačnej infraštruktúry, z čoho vznikla časť analytickej časti strategického dokumentu.

Fáza ďalej pokračuje prvými pracovnými stretnutiami tematických skupín, ktorých cieľom bude vypracovať SWOT analýzu siedmych prioritných oblastí – Hospodárstvo, Technická infraštruktúra, Životné prostredie, Školstvo a vzdelávanie, Kultúra a šport, Cestovný ruch, Sociálne zabezpečenie. SWOT analýzy budú základom k stanoveniu strategického smerovania a strategických cieľov jednotlivých prioritných oblastí a teda aj konkrétnych projektov a aktivít.

Prvé stretnutie pre oblasť sociálneho zabezpečenia sa konalo 5.9.2023 v sobášnej sieni Mestského úradu v Hnúšti za účasti predstaviteľov rôznych inštitúcií či občianskych združení. Tí v uvoľnenej atmosfére spolu diskutovali na tému sociálneho zabezpečenia v meste Hnúšťa – o jeho silných a slabých stránkach, ako aj o možných príležitostiach a ohrozeniach. Výsledkom tohto pracovného stretnutia je SWOT analýza jednej z prioritných oblastí pripravovaného PHRSR.

Stretnutia pracovných skupín pre ostatné oblasti sa budú konať:

  • Pre oblasť Kultúra, šport, školstvo a vzdelávanie a cestovný ruch dňa 12.9.2023 o 15:30 v sobášnej sieni MsÚ
  • Pre oblasť Hospodárstvo, technickú infraštruktúru a životné prostredie dňa 13.9.2023 o 15:30 v sobášnej sieni MsÚ

 

Stretnutia pracovných skupín sú verejné.


Vytvorené: 6. 9. 2023
Posledná aktualizácia: 6. 9. 2023 11:20
Autor: Správca Webu