#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

ZAPOJTE SA DO HODNOTENIA STRATEGICKÝCH DOKUMENTOV V MESTE

Typ: ostatné
logo Vážení občania, aj tento rok máte možnosť, v rámci pravidelného ročného monitorovania, zapojiť sa do monitorovania a hodnotenia plnenia strategických dokumentov mesta - Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Hnúšťa (KPSS) a Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hnúšťa (PHSR).

Cieľom zapojenia občanov do hodnotenia týchto dokumentov spolu s mestom je čo najlepšie zistenie potrieb obyvateľov, možností a dostupnosti komunitných služieb v meste a aktivít v oblasti hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.

Zámerom mesta Hnúšťa v rámci komunitného plánovania sociálnych služieb je vytvárať čo najvhodnejšie podmienky pre fungovanie systému sociálnych služieb v našom meste, a tak občanom poskytnúť kvalitné a dostupné sociálne služby.

Rovnako aj pri plánovaní a realizovaní PHSR je zámerom mesta prispieť  k zvýšeniu kvality života občanov a návštevníkov, a tým prispieť aj k naplneniu vízie mesta – vybudovať príťažlivé mesto pre vlastných obyvateľov ako aj návštevníkov mesta, zlepšiť        súčasný stav životného prostredia a životnú úroveň vytvorením nových pracovných miest, príchodom nových domácich i zahraničných investorov.

Mesto občanom týmto vytvára priestor na komunikáciu a zapojenie sa pri aktualizácii, hodnotení a monitorovaní plnenia svojich strategických dokumentov.

Všetky informácie o 

 

Vaše podnety, pripomienky, návrhy môžete adresovať na Mestský úrad, Francisciho 74/2, Hnúšťa, e-mail: anna.vaclavikova@hnusta.sk, tel. 04/2028825 v termíne do 31.5.2024.

Ďakujeme za Váš čas a ochotu pri plánovaní aktivít v oblasti rozvoja nášho mesta.


Vytvorené: 13. 5. 2024
Posledná aktualizácia: 13. 5. 2024 11:03
Autor: Správca Webu