#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Svet literatúry si pripomína 30. výročie úmrtia Kristy Bendovej

Typ: ostatné
Svet literatúry si pripomína 30. výročie úmrtia Kristy Bendovej Jej veršíky z knižky Čačky-hračky sprevádzali nejednu generáciu detí, podobne ako aj knižka Opice z našej police alebo rozprávky o Osmijankovi.

    Pochádzala z rodiny železničného úradníka. Básne začala publikovať v rôznych časopisoch ešte počas gymnaziálnych štúdií v Banskej Bystrici. Bola predovšetkým poetkou ľúbostnej a intímnej lyriky, pričom patrila ku skupine mladých autorov, ktorí zaujali voči fašizmu a agresivite hitlerizmu kritický postoj. Jej poézia vyúsťuje do úvah o ľudskej existencii, do úsilia čo najviac poznať a poznané vysloviť.
    Krista Bendová sa narodila 27. januára 1923 v Kráľovej Lehote. Na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity študovala v rokoch 1942-1945 slovenčinu a ruštinu, zároveň študovala i na dramatickej akadémii v Bratislave, no zo zdravotných dôvodov štúdium v roku 1945 prerušila a už viac nedokončila. Podstúpila pomerne zdĺhavé liečenie a po roku 1948 pracovala vo vydavateľstve Pravda a vo Zväze slovenských spisovateľov. Neskôr bola krátko redaktorkou časopisov Ohník, v rokoch 1956-1958 časopisu Roháč a v rokoch 1958-1964 aj denníka Pravda. Od roku 1964 sa venovala iba písaniu a v roku 1983 jej udelili titul zaslúžilá umelkyňa.
   Do literárneho vývinu zasiahla predovšetkým ako autorka pre deti. Najmä v 60. rokoch napomohla formovaniu modernej parodizačnej autorskej rozprávky a moderného humoristického žánru. Majstrovským kúskom je rozhlasové spracovanie Osmijanka. Napísala aj ďalšie knižky poézie a prózy pre deti, napríklad Rozpovie ti táto knižka, koho zjedla Mikimyška, Ako Jožko Pletko upratať chcel všetko, Bola raz jedna trieda, Rozprávky z Dúbravky.
   Bola autorkou scenárov pre televízne filmy a reportážnej knihy o procese s gréckym vlastencom Manolisom Glezosom Grécko žaluje (1959). Prekladala z ruskej literatúry (Inberová, Maršak, Saburov) a českej literatúry (J. Čapek, J. Noha).
Ocenenia
1949 nositeľka Národnej ceny
1962 nositeľka Československej ceny mieru
1969 Cena Fraňa Kráľa  

   Krista Bendová zomrela presne na svoje narodeniny na ťažké ochorenie v roku 1988. Dožila sa 65 rokov. Pochovali ju v Bratislave. Po 23 rokoch uložili urnu s jej popolom na cintoríne v jej rodisku.

 

Výber z jej tvorby:

Básnické zbierky

Listy milému, Milenec smútok, Krajina šťastia, Variácie na Osudovú a Nedokončenú, ...

Poézia pre deti a mládež

Čačky-hračky, Lesné zvieratká, Ako Jožko Pletko poplietol si všetko, Bola raz jedna trieda, Ako Jožko Pletko upratať chcel všetko, Sedem zlatých tajomstiev, Maťko ide do školy, Rozpovie ti táto knižka, koho zjedla, Miki-myška, Zakvákala žabka – leporelo, Zázračné cvičky, ...

Próza pre deti a mládež

Nezábudky, Kde bolo, tam nebolo, Opice z našej police, Osmijanko rozpráva osem rozprávok o zvieratkách, Osmijanko rozpráva osem rozprávok o zázračných krajinách, Osmijanko rozpráva osem lesných rozprávok, Osmijanko rozpráva osem sladkých rozprávok, O prváckom mačiatku, ...

Ostatné knihy pre deti a mládež

Umelci deťom, Prvé kroky, Grécko žaluje - reportážna kniha o procese s gréckym vlastencom Manolísom Glezosom, Líška - staviteľka, Tryskom na ihrisko, Čudná torta

 

Knižnica prof. Štefana Pasiara v Hnúšti

Zdroj: www.osobnosti.sk, www.litcentrum.sk, Knižnica prof. Štefana Pasiara


Vytvorené: 30. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 25. 4. 2018 9:17
Autor: Správca Webu