#
#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Finále Hnúšťanského akordu 2018/2019 ukončené

Typ: ostatné
XXI. ročník vedomostnej súťaže žiakov ZUŠ v predmete hudobná náuka Hnúšťanský akord zavŕšilo celoslovenské a medzinárodné kolo, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 10. - 12. marca 2019 v spoločenskej sále MsKS Hnúšťa.

V úvode stretnutia mladých teoretikov a ich vyučujúcich čakali tento rok dva veľmi podnetné a zábavné workshopy zamerané na zvuky (Mgr.art Z. Flamová, Art.D.) a na hudobno-pohybové činnosti s boomwhakers (PhDr. J. Jiřičková, PhD.) Tradičné zahrievacie kolo v podobe súťaže o Titul a Cenu prof. Juraja Hatríka viedla PaedDr. E. Čunderlíková a tešilo sa zapojenosti 12-tich družstiev. Z titulov muzikant – mudrlant a cien sa tešili družstvá zo ZUŠ Sereď, ZUŠ Vrbenského - Bratislava, ZUŠ Spišská Nová Ves a Gymnázia a hudební školy hl. města Praha. Hosťom tohto ročníka bola tiež ústredná metodička ČR Rafaela Drgáčová, ktorá prítomným predstavila metodické knihy pre hudobnú náuku – Receptár nápadov pre hudobnú náuku autorov C. Kubiš/ R. Drgáčová.

Záver nedeľného večera patril koncertu klavírneho dua Ádám Baráz a Alisa Yujima z Budapešti. Ádám Baráz je mladý hudobný skladateľ, klavirista a učiteľ teoretických predmetov v Budapešti, Viedni i ZUŠ v Balogu nad Ipľom. So svojou partnerkou z Japonska interpretovali skladby Á. Baráza, R. Taki, T. Okano, M. Seibera a S. Rachmaninova.

V pondelok ráno, 11. marca 2019 súťažiaci, učitelia, pozorovatelia a hostia zaplnili spoločenskú sálu kultúrneho domu. 111 zúčastnených privítal primátor mesta PhDr. Roman Lebeda, riaditeľ ZUŠ v Hnúšti Mgr. Miroslav Bračo a autorka súťaže a predsedníčka odbornej komisie poverená MŠVVaŠ SR Mgr. Gabriela Füssyová, DiS.art.

Úlohy v štyroch oblastiach hudobnej náuky boli i tento rok pre žiakov charakteru vedomostného, percepčného i zábavného. Najmotivujúcejším prvkom pre súťažiacich je naďalej hravá forma overovania vedomostí.

Celoslovenské kolo:

V A kategórii od začiatku boli družstvá tesne bodovo pri sebe, nakoniec poradie aj s rozstrelom o druhé a tretie miesto zostalo nasledovné:

1. miesto: ZUŠ Poprad – Prešovský kraj, 385 b (Mgr. Gabriela Leštachová Rošková)

2. miesto: ZUŠ Levice – Nitriansky kraj, 356 b ( Mgr. Eva Pankuličová)

3. miesto: ZUŠ Spišská Nová Ves – Košický kraj, 355 b (Mgr. Stanislav Dvorský)

Vyrovnané boli i družstvá B kategórie, v nej sa umiestnenie vykryštalizovalo nasledovne:

1. miesto: ZUŠ Poprad – Prešovský kraj, 390 b (Mgr. Gabriela Leštachová Rošková)

2. miesto: ZUŠ Krupina – Banskobystrický kraj, 385 b (Mgr. Monika Jalšovská)

3. miesto: ZUŠ sv. Cecílie, Bratislava, 370 b ( Mgr. Juliána Majerníčeková)

Maximálny počet bodov 465 sa nepodarilo získať ani jednému družstvu, zato 365 bodov stačilo žiakom C kategórie zo ZUŠ Rimavská Sobota, aby sa postarali o napätie v sále a získali najvyššie ocenenie tejto súťaže – Cenu Dr.h.c. Prof. Jána Valacha.

1. miesto: ZUŠ Rimavská Sobota – Banskobystrický kraj, 365 b (Mgr. Eva Čarnoká)

2. miesto: ZUŠ Bratislava,Vrbenského– Bratislavský kraj,335 b (PhDr. Oľga Duchová)

3. miesto: ZUŠ Poprad – Prešovský kraj, 325 b (Mgr. Gabriela Leštachová Rošková)

Na medzinárodnú Hudobnú olympiádu 2020, ktorá sa uskutoční v apríli budúceho roka v Poľsku, boli nominovaní členovia družstiev z Popradu a Rimavskej Soboty.

 

Medzinárodné kolo sa zrealizovalo v popoludňajších hodinách a zastúpené boli dve krajiny – Slovensko (ZUŠ Poprad) a Česko (Gymnázium a hudební škola hl.města Praha).

A kategória: 1. miesto – Praha, ČR, 361 b (PhDr. J. Jiřičková, Ph.D.)

2. miesto – Poprad, SR, 360 b (Mgr. G. Leštachová Rošková)

B kategória: 1. miesto – Poprad, SR, 345 b (Mgr. G.Leštachová Rošková)

2. miesto – Praha, ČR, 280 b (PhDr. J. Jiřičková, Ph.D.)

 

Mgr. G. Füssyová, DiS.art


Vytvorené: 14. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 14. 3. 2019 08:42
Autor: Správca Webu