#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Učiteľ/ka ZUŠ

Typ: ostatné
logo Základná umelecká škola Hnúšťa, Nábrežie Rimavy 457, Hnúšťa 981 01, príjme učiteľa hry na gitaru na plný úväzok, s nástupom od 01.09.2019.

Znalosť práce s PC

word, excel

Vzdelanie

ukončené VOV (konzervatórium s absolutóriom) - hra na gitaru

Ďalšie požiadavky

Uchádzač predloží 
● žiadosť o prijatie do zamestnania 
● štruktúrovaný profesijný životopis 
● doklad o nadobudnutí požadovaného vzdelania 
● výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
● potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti 
● súhlas na použitie osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. 
Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať doporučene na adresu školy: Základná umelecká škola, Nábrežie Rimavy 457, 98101 Hnúšťa 

Kontaktné údaje: Mgr. Anna Černáková, PhD. riaditeľka školy, 0908287856, zus@hnusta.sk

Vytvorené: 15. 7. 2019
Posledná aktualizácia: 15. 7. 2019 10:46
Autor: Správca Webu