#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

NOVÝ ZBERNÝ DVOR PRISPEJE K ČISTEJŠIEMU MESTU

Typ: ostatné
NOVÝ ZBERNÝ DVOR PRISPEJE K ČISTEJŠIEMU MESTU Rok 2021 bude v Hnúšti okrem iného aj rokom robenia poriadku s odpadmi. Prvou a najdôležitejšou vecou bola príprava zberného dvora, ktorý nám veľmi chýbal. Ten sme tento mesiac otvorili v areáli Technických služieb v Kotlišti.

ZBERNÝ DVOR HNÚŠŤA

Kotlište č. 980, 981 01 Hnúšťa

Tel: 047 542 3113

Otváracie hodiny:

PO – PI: 9:00 – 13:30

SO: 09:00 – 12:00

Odovzdať tu môžete všetok objemný odpad, ktorý nepatrí, alebo sa svojimi rozmermi nezmestí do komunálneho odpadu a separovaného zberu, napríklad: veľký plastový odpad, drevo a starý nábytok, väčšie množstvo skla, stavebný odpad, väčšie množstvá zeleného odpadu, papiera, jedlého oleja, pneumatiky a iný odpad veľkých rozmerov. Všetky odpady okrem stavebného odpadu a tu môžete odovzdať zdarma.

Čo odovzdať do zberného dvora (klikni)

Pripomíname, že ukladanie nadrozmerného a stavebného odpadu ku kontajnerom na sídliská je zakázané. Všetok objemný odpad je potrebné odviezť do zberného dvora. Ak nemáte možnosť odpad previezť, na telefónnom čísle 047 542 3113 si môžete objednať odvoz, táto služba je spoplatnená podľa cenníka TS.

Existuje aj možnosť, ako si nechať nadrozmerný odpad odviezť zdarma a to prostredníctvom pravidelného zberu veľkoobjemného odpadu, ktorý sa vykonáva 2x ročne + 2x ročne sme zaviedli minulý rok aj zber starého nábytku. Dovtedy môžete starý nábytok uskladniť v spoločných priestoroch bytových domov.

 

Okrem toho robíme aj množstvo iných vecí v rámci čistejšieho mesta:

♻️ V roku 2020: ♻️

✅ Dohodli sme častejší vývoz separovaného zberu (6 vývozov navyše)

✅ Dohodli sme lepší interval vývozov separovaného zberu

✅ Pribudlo 21 ks kontajnerov na separovaný zber (9x papier, 12x plasty)

✅ Vybudovali sme dve nové stojiská na kontajnery

✅ Začali sme komunitné kompostovanie na 2 sídliskách (Klokočova, 1. mája) a projekt je úspešný

✅ Vymenili sme 20 ks zničených kontajnerov za nové

✅ Zaviedli sme separáciu odpadov v mestských častiach, kde chýbal (Brádno a Polom)

✅ Zaviedli sme pravidelný zber starého nábytku na sídliskách

✅ Začali sme monitorovať kontajnerové stojiská kamerami a fotopascami

✅ Zdarma sme rozdali takmer 500 ks kompostérov do rodinných domov

♻️ V roku 2021: ♻️

✅ Dohodli sme ešte častejší vývoz separovaného zberu (11 vývozov navyše)

✅ Otvorili sme ZBERNÝ DVOR

✅ Pripravujeme spustenie mestskej KOMPOSTÁRNE v Hačave

✅ Rozdáme ďalších 280 ks kompostérov do rodinných domov

✅ Rozšírime KOMUNITNÉ KOMPOSTOVANIE na všetky sídliská

✅ Pripravujeme separovanie KUCHYNSKÉHO ODPADU a BIOODPADU v panelákoch

✅ Učíme SEPAROVAŤ občanov v rómskej osade na Mútniku

✅ Pripravujeme projekt novej SKLÁDKY ODPADOV nad končiacou skládkou

✅ Pripravujeme veľkú INFOKAMPAŇ, ako lepšie separovať

Za týmto všetkým sú stovky hodín práce množstva ľudí, rád by som tu ale spomedzi všetkých zamestnancov mesta a Technických služieb vyzdvihol dvoch z nich – Ing. Pavla Černáka, nášho nového referenta životného prostredia a Ing. Michala Slatinského, nového riaditeľa Technických služieb. Je vidieť, že zmeny a noví ľudia Hnúšti prospievajú.

Keď vytvoríme podmienky a naučíme ľudí, aby umiestňovali odpad tak, ako sa má, budeme mať čistejšie mesto, budeme sa správať zodpovednejšie k našej planéte a nebudeme musieť výrazne navyšovať poplatky za smeti.

Roman Lebeda, primátor mesta


Príloha

Vytvorené: 28. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 23. 3. 2021 15:07
Autor: Správca Webu