#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Voľba poštou

Typ: ostatné
o Kompetencie Voľby poštou pre obyvateľov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území SR ( ale sú štátnymi príslušníkmi SR) alebo tí, ktorí sa v čase konania volieb budú zdržiavať mimo územia SR, prešli na MV SR

Voľba poštou

 

Voliť poštou môže občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dosiahol 18 rokov veku (ďalej len „volič“) a

  • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

  • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia,

    ak v zákonom stanovenej lehote najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 9. 8. 2023požiadal Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou.

Volič môže požiadať o voľbu poštou

ELEKTRONICKY           alebo           V LISTINNEJ PODOBE.

Viac informácií :   https://www.minv.sk/?nr23-posta

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vytvorené: 19. 7. 2023
Posledná aktualizácia: 19. 7. 2023 9:20
Autor: Správca Webu