#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Dotácia na stravu - šk.rok 2021/2022. Informácia pre zákonných zástupcov detí o podmienkach nároku

Typ: ostatné
ilustračný obrázokVážení rodičia!
Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).

Na dotáciu na stravu vo výške 1,30 €/deň budú mať nárok deti, ktoré/ktorých:

a) žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi  („ďalej len HN“),
b) žijú v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima („ďalej len ŽM“),
c) zákonný zástupca si neuplatňuje nárok na sumu daňového zvýhodnenia

Pre urýchlený proces posúdenia informujeme zákonných zástupcov oprávnených detí - v prípade, že dieťa patrí do niektorej z vyššie uvedených kategórií:

  • písmeno a) alebo b), aby najneskôr do 30.07.2021 predložili na Klientske centrum Mestského úradu v Hnúšti alebo poslali na e-mailovú adresu michaela.hroncova@hnusta.sk
    • nový Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov ku konaniu v tejto veci (napr.doklad o príjme) s tým, že v takomto prípade, ak pôjde o dieťa v ŽM, bude oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu od mesiaca september 2021

    • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy ŽM

 


Upozorňujeme zákonného zástupcu dieťaťa, resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus je povinný o uvedenom bezodkladne informovať Základnú školu / Materskú školu s tým, že si musí byť vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia (trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov) a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.

Bližšie informácie: www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti

                              tel. 047/2028828

 


Prílohy

Vytvorené: 13. 7. 2021
Posledná aktualizácia: 13. 7. 2021 09:53
Autor: Správca Webu