#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

DOTÁCIE Z ROZPOČTU MESTA HNÚŠŤA NA ROK 2021

Typ: ostatné
dotMestské zastupiteľstvo schválilo na základe odporučenia hodnotiacej komisie dotácie pre športové kluby a neziskové organizácie pre rok 2021. Rozpis schválených dotácií je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Mestské zastupiteľstvo v Hnúšti dňa 23. 2. 2021 schválilo na základe odporučenia hodnotiacej komisie dotácie pre športové kluby a neziskové organizácie pre rok 2021 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších doplnkov a VZN mesta Hnúšťa č. 160/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta na všeobecne prospešné účely.

Dotácie sú poskytované na základe uzatvorenej písomnej zmluvy a podliehajú povinnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta.

Organizácia

IČO

Výška dotácie na r. 2021

Taekwondo klub Hnúšťa

35998661

5 000 €

Kick-box Leon Hnúšťa

42392543

2 000 €

Klub slovenských turistov Hnúšťa

30231426

800 €

Mestský kynologický klub Hnúšťa

42198640

1 000 €

Volejbalový klub Iskra Hnúšťa

14220202

5 500 €

Futbalový klub Iskra Hnúšťa*/

14223040

21 150 €

Stolnotenisový klub Iskra Hnúšťa

42196400

1 000 €

Fitnes klub Iskra Hnúšťa

42194083

3 000 €

Bedmintonový klub GMH

00160610

650 €

SPOLU

 

40 100 €

*/  Prostriedky viazané ako spolufinancovanie partnera  na rekonštrukciu budovy

= 6 667,- €  

Organizácia

IČO

Výška dotácie na r. 2021

Slovenský zväz zdravotne postihnutých

00698172

900 €

SPOLU

 

900 €

 


Vytvorené: 10. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 10. 3. 2021 11:30
Autor: Správca Webu