#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA ZA ROK 2020

Typ: ostatné
erbMesto Hnúšťa spracovalo údaje o rozpočtovom hospodárení za rok 2020 do záverečného účtu v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Pred schválením sa návrh záverečného účtu predkladá na verejnú diskusiu podľa § 16 ods. 9 citovaného zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.


V zmysle § 6 ods. 4 až 7 zákona o obecnom zriadení začína dňom zverejnenia návrhu záverečného účtu mesta Hnúšťa plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade (katarina.trnavska@hnusta.sk).

Rokovanie o záverečnom účte má v programe Mestská rada a následne aj Mestské zastupiteľstvo mesta Hnúšťa.

Návrh Záverečného účtu mesta za rok 2020

Návrh Záverečného účtu mesta za rok 2020 - prílohy


Prílohy

Vytvorené: 11. 6. 2021
Posledná aktualizácia: 14. 6. 2021 14:22
Autor: Správca Webu