#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

OZNÁMENIE O PREVZATÍ TABULIEK S ORIENTAČNÝM ČÍSLOM

Typ: ostatné
Mesto Hnúšťa oznamuje občanom, že od 01.10.2019 si môžu prevziať tabuľku s orientačným číslom.

Mesto Hnúšťa v súlade so zákonom č.  125/2015 Z. z. o registri adries a pre rozpor s § 5 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb pristúpilo k určovaní orientačných čísel.

Podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 2c ods.4 vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom, ak je určené.

 

Preto žiadame vlastníkov rodinných domov nachádzajúcich sa na uliciach :

Mútnik, Iváčka, Rad, Križanova, Francisciho, Námestie Janka Francisciho, Fučíkova, Kraskova, Skalica, Rumunskej armády, Partizánska, Hrebendova, Banícka, Mierová, Jilemnického, Poľná, Športová, Brandzová, Ždiar, Železničná, Štefana Marka Daxnera, Kotlište, Kotlištská, 1. mája, Hlavná, Vansovej, Pokroku, Hurbanova, Mládeže, Budovateľov, Sinecká, Maša, Sládkovičova, Bakulíniho, Bottova, Jesenského, Horná, Dolná

 

aby si prišli prevziať tabuľku s orientačným číslom na Mestský úrad v Hnúšti, Francisciho 74/2,

v kancelárii č. 4  Mgr. A. Bálintová, t.č. 047/2028826  v pracovných dňoch od 14.00 hod do 16.00 hod.


Vytvorené: 1. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 1. 10. 2019 11:14
Autor: Martina Stejskalová