#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

OZNÁMENIE O URČENÍ ORIENTAČNÉHO ČÍSLA BUDOV VI.

Typ: ostatné
Mesto Hnúšťa oznamuje občanom, že v dňoch 02.09.2019 – 06.09.2019 prebehla VI. etapa určovania orientačných čísel budov na vybraných uliciach.

V termíne od 02.09.2019 – 06.09.2019 boli zmenené nasledovné ulice:

  • Hlavná 375
  • Hlavná 376
  • Hlavná 436
  • Hlavná 437
  • 1. mája 907
  • 1. mája 908
  • 1. mája 909

 

V súlade so zákonom č.  125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pre rozpor s § 5 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb budú z úradnej moci zmenené adresy trvalého pobytu.

Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby ste požiadali o vydanie nového občianskeho preukazu, nakoľko podľa § 10 ods. 1 písm. e/ zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len zákon o občianskych preukazoch/ občiansky preukaz obsahuje neplatné alebo nesprávne údaje.

Z dôvodu, že sa jedná o vydanie občianskeho preukazu v zmysle § 7 ods. 2 zákona o občianskych preukazoch, je podanie žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu oslobodené od správnych poplatkov.

Mesto Hnúšťa pri príprave procesu prečíslovania budov pripravovalo nevyhnutné kroky tak, aby občanom vyšlo čo najviac v ústrety. Sme presvedčení, že napriek istej záťaži pristúpia občania k vybavovaniu potrebných zmien zodpovedne a zohľadnia nutnosť prečíslovania budov daného zákonom o registri adries. Údaje z registra adries tak bude možno využiť v geografických informačných systémoch a navigáciách záchranných, policajných a iných bezpečnostných služieb.

 

Bližšie informácie získate na Mestskom úrade v Hnúšti, Francisciho 74, kancelária č. 4 a 6 (2. poschodie) v čase úradných hodín od 8.00 hod. do 15.00 hod.

*Zároveň Vám oznamujeme, že všetky informácie o spracovaní osobných údajov v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú dostupné na webovom sídle mesta www.hnusta.sk.


Vytvorené: 9. 9. 2019
Posledná aktualizácia: 9. 9. 2019 09:25
Autor: Martina Stejskalová