#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

OZNÁMENIE PREROKOVANIA NÁVRHU ÚZEMNOPLÁNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE

Typ: ostatné
erbMesto Hnúšťa, ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanove-nia §16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 30 aktualizuje Územný plán zóny Hnúšťa a podľa § 22 ods. 1 citovaného zákona
oznamuje prerokúvanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie
Územný plán zóny Hnúšťa, Zmeny a doplnky č. 1.

Návrh je vystavený na Mestskom úrade Hnúšťa na verejné nahliadnutie po dobu

od 18.01.2021 do 18.02.2021.

Do Návrhu možno tiež nahliadnuť na webovej stránke www.hnusta.sk alebo www.erstar.sk.

 

Verejnosť je oprávnená podať písomné pripomienky k Návrhu na Mestský úrad Hnúšťa, Nám. Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa do 30 dní odo dňa oznámenia, to znamená do 18. februára 2021


Vytvorené: 18. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 18. 1. 2021 16:23
Autor: Správca Webu