#
#
#
#
#

Výber jazyka

Obsah

Poďakovanie

Typ: ostatné
Poďakovanie Prietoková kapacita Sineckých potokov (v tomto prípade Čerešňov potok a potok Martalúska) v čase intenzívneho dažďa nepostačuje.

Ich zanášanie ovplyvňuje aj spôsob úpravy korýt, odlesňovanie  územia i miera pôdnej erózie. To je spôsobené štrkom, pieskom, rôznymi plaveninami, zvyškami rastlín (konáre, listy) i priemyselným odpadom.

Dažďová voda nás potrápila aj v nedeľu 5. 11. 2023 na ulici 1. mája, ale najmä v Kotlišti, kde sa voda zo Sinca vybrežila a čiastočne zaplavila ulice Kotlištská a Francisciho.

Vďaka včasnému a účinnému zásahu pracovníkov mestskej polície a technických služieb sa podarilo zabrániť škodám na majetku našich obyvateľov. Chcem sa im poďakovať za pomoc, ako aj obyvateľom spomínaných ulíc, ktorí pomohli pri otváraní kanálových poklopov a čistení zberných košov.

 Ďakujem!

                                  Mgr. Martin Pliešovský, primátor Hnúšte


Vytvorené: 8. 11. 2023
Posledná aktualizácia: 8. 11. 2023 11:25
Autor: Správca webu II