#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Poďakovanie Zlatici Kochanovej za prácu v Z-ZPOZ

Typ: ostatné
ZPOZDňa 24.09.2021 v priestoroch Robotníckeho domu v Banskej Bystrici sa konalo zasadnutie Ústrednej rady Z-ZPOZ Človek-človeku, na ktorom si ocenenie za aktívnu prácu pri napĺňaní humánno–občianskeho poslania združenia prevzala dlhoročná matrikárka mesta Hnúšťa pani Mgr. Zlatica Kochanová.

Ocenenie "Zlaté srdce" pani matrikárke právom patrí. Jej obetavá práca sa stala jej poslaním.

My jej k oceneniu srdečne blahoželáme, pripájame sa k želaniu mnohých ďalších úspechov, pevného zdravia a lásky ľudí, ktorí ju obklopujú a napĺňajú šťastím...

Do plnosti ľudského života patria nielen hodnoty materiálne, ale aj nie menej dôležité hodnoty duchovné, o rozvíjanie ktorých sa usiluje Združenie Zborov pre občianske záležitosti ZPOZ Človek – človeku v SR prostredníctvom členov zborov pre občianske záležitosti, ktoré zväčša pracujú pod vedením matrikárok jednotlivých mestských i obecných úradov.
Veď teplé ľudské slovo, úprimná spoluúčasť v radostných i smutných chvíľach života človeka, to sú vzácne momenty, ktoré ovplyvňujú verejnú mienku a ktoré formujú pozitívne vzťahy medzi ľuďmi, ich vzťah k obci, či mestu, v ktorom žijú a zároveň i vzťah k celej spoločnosti.
Pri výkone náročnej funkcie primátorov, starostov, či zamestnancov miest a obcí, v každodennom živote napĺňajú ušľachtilé a humánne poslanie Zborov pre občianske záležitosti, založené na prirodzenom ľudskom cítení, pozornosti, úcte a láske človeka k človeku.

Preto všetkým členom, súčasným ale aj minulým, veľkého kolektívu aktérov podujatí: rečníkov, recitátorov, spevákov, hudobníkov, tvorcov scenárov, organizátorov a ďalších „profesií“ z našej komisie pri mestskom zastupiteľstve pod názvom Z-ZPOZ Človek – človeku Hnúšťa, dnes pri oslave 30. výročia založenia zdruzženia a nášho členstva v ňom, patrí za to úprimné poďakovanie. Za to, že stoja pri človeku v každej chvíli:  v radosti i smútku, v mladosti i starobe, vždy v nespočítateľných podobách lásky, láskavosti, spolupatričnosti, vždy s úctou a vďakou preukazovanou človeku, jeho práci, jeho životu...

ZPOZ Združenie Človek - človeku v SR


Vytvorené: 4. 10. 2021
Posledná aktualizácia: 4. 10. 2021 15:50
Autor: Správca Webu