#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Poplatky za MŠ, ŠJ, ŠKD, ZUŠ a CVČ

Typ: ostatné
iMesto Hnúšťa oznamuje zákonným zástupcom detí a žiakov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, aby z dôvodu prerušenia výchovno - vzdelávacieho procesu v materskej škole, v školských jedálňach a v školskom klube detí až do odvolania pozastavili platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení. O povinnosti platiť príspevky po obnovení vyučovania bude mesto prostredníctvom jednotlivých škôl a školských zariadení vopred informovať.

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) sa  mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.

Pozastavenie platieb sa týka:

  • Príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za dieťa v materskej škole

  • Príspevku na činnosť v školskom klube detí

  • Príspevku na režijné náklady v školskej jedálni - základná škola a materská škola

Zrealizované zálohové platby za obdobie prerušeného vyučovania budú presunuté do obdobia po opätovnom otvorení škôl a školských zariadení. V septembri sa úhrady vrátia len tým žiakom (deťom), ktorí už školu a jej zariadenie nebudú navštevovať. Na písomnú žiadosť zákonného zástupcu je možné vrátiť úhradu za mesiac aprílna účet do konca školského roka 2019/2020.

  • Základná umelecká škola zabezpečuje vyučovanie online, poplatky za druhý polrok na čiastočnú úhradu nákladov, tzv. školné majú žiaci uhradené. Žiaci majú individuálne online vzdelávanie, školský rok bude uzatvorený vydaním vysvedčenia. Stanovisko k poplatkom za školné vydá zriaďovateľ po ukončení tejto mimoriadnej situácie.

  • Centrum voľného času - poplatky za druhý polrok na čiastočnú úhradu nákladov, tzv. školné majú žiaci uhradené. Na návrh riaditeľky sa uhradená pomerná časť poplatku prenesie do budúceho školského roka. V septembri sa úhrada vráti len tým žiakom, ktorí už nebudú CVČ navštevovať. Na písomnú žiadosť zákonného zástupcu je možné vrátiť úhradu pomernú časť z polročného poplatku na účet do konca školského roka 2019/2020.


Vytvorené: 17. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 17. 4. 2020 18:05
Autor: Správca Webu