#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Technické služby mesta Hnúšťa pokračujú vo svojej činnosti v novej forme

Typ: ostatné
ilustračný obrázok Poslanci Mestského zastupiteľstva v Hnúšti na svojom rokovaní dňa 26.9.2023 schválili „transformáciu“ Technických služieb Hnúšťa. Činnosti ako údržba komunikácií, verejnej zelene, prevádzka pohrebiska a pohrebných služieb, či športovej haly a ostatné budú plynule zabezpečené bez prerušenia.

Na základe viacerých pracovných stretnutí poslancov mestského zastupiteľstva, vedenia mesta, právnika k riešeniu problematiky nehospodárnej činnosti Technických služieb mesta Hnúšťa, mesto dospelo k záveru nevyhnutnej zmeny formy ich hospodárenia. Aj napriek niekoľkoročnej neúspešnej snahe zachovať pôvodnú formu hospodárenia organizácie, je v súčasnej dobe, v záujme zefektívnenia služieb pre obyvateľov a ich finančných tokov, potrebné podniknúť tieto kroky. Transformácia vedie k prechodu organizácie priamo pod Mestský úrad a budúce novovytvorené oddelenie. Zefektívnením sa rozumie riešenie optimalizácie organizačnej štruktúry a účinné usporiadanie v hlavnej a podnikateľskej činnosti.

V súčasnosti mesto začalo podnikať všetky nevyhnutné právne, personálne, majetkové kroky potrebné pre zabezpečenie plynulého prechodu zamestnancov, majetku a činností organizácie pod mestský úrad s dátumom od 1.1.2024.

Vedenie mesta obyvateľov ubezpečuje, že uvedené racionalizačné opatrenie nebude mať dopad na kvalitu poskytovaných verejnoprospešných činností a služieb, ktoré je mesto povinné zabezpečovať, ktoré doteraz zabezpečovali Technické služby mesta Hnúšťa, vrátane pohrebných služieb.  

Uvedené opatrenie predpokladá pozitívny dopad na rozpočet mesta, čo sa odzrkadlí v možnostiach ďalších budúcich efektívnych investícií do rozvoja mesta a služieb ním poskytovaných. 


Vytvorené: 27. 9. 2023
Posledná aktualizácia: 28. 9. 2023 8:47
Autor: Správca Webu