#
#
#
#
#
#

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tradičný začiatok školského roka netradične

Typ: ostatné
ilustračný obrázokZákladné školy a materské školy aj v našom meste otvorili svoje dvere 2. septembra, ale za prísnych pandemických opatrení. Školy a školské zariadenia v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Hnúšťa sú na nový školský rok pripravené.

Do jednotlivých tried základných škôl nastúpilo celkom 702 žiakov, z toho 96 prváčikov a do materských škôl 170 detí. Začiatok školského roka bol oproti predchádzajúcim rokom iný. 2. septembra žiadna škola neorganizovala hromadné otvorenie školského roku s výnimkou prvého ročníka na Základnej škole J.F.Rimavského, ktoré sa uskutočnilo len v exteriéri, s dostatočným odstupom a rúškami na tvári a výhradne len v sprievode zákonných zástupcov. Ostatné triedy mali otvorenie školského roku v jednotlivých triedach bez sprevádzajúcich rodičov v triede.

Všetky základné školy, základná umelecká škola aj materské školy sa počas prázdnin dostatočne a kvalitne pripravili na všetky podmienky stanovené usmerneniami MŠVVaŠ SR a RÚVZ na zamedzenie šíreniu Covid-19. V každej škole je vyčlenená izolačná miestnosť, zvýšená pozornosť sa venuje dezinfekcii všetkých priestorov a nákupu dezinfekčných a hygienických potrieb. 

Viceprimátor mesta Grigorij Šamin osobne navštívil každú jednu školu a vysoko oceňuje ich pripravenosť a organizačné zabezpečenie na nový školský rok. „Verím, že zodpovedným prístupom nás všetkých a dodržiavaním dobre nastavených opatrení túto situáciu zvládneme v zdraví. Všetkým pedagógom i nepedagogickým pracovníkom v školstve želám veľa trpezlivosti, tvorivého elánu, spokojnosti a úspechov v práci i osobnom živote, odvahu a chuť urobiť zo školy druhý domov pre svojich žiakov. Všetkým žiakom prajem, aby nový školský rok bol pre nich plný nových vedomostí, zaujímavých zážitkov a radosti z každého dňa, ktorý strávite v škole. Zároveň rodičov žiakov našich škôl prosím o spoluprácu so školou, aby vytvárali pre deti vhodné, podnetné prostredie pre prípravu do školy a zabezpečili pravidelnú dochádzku svojich detí do školy. Nech v našom školstve vládne vzájomné porozumenie a radosť z dosiahnutých úspechov.“ dodal viceprimátor G. Šamin.

Podľa slov známeho aktivistu za ľudské práva a neskoršieho prezidenta Juhoafrickej republiky Nelsona Mandelu „Vzdelanie je najsilnejšia zbraň, ktorú môžeme použiť, aby sme zmenili svet.“


Vytvorené: 3. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 3. 9. 2020 13:56
Autor: Správca Webu